De oudervereniging (afgekort: OV)

Op veel basisscholen zijn ouders vrijwillig en actief betrokken bij de praktische ondersteuning van het onderwijs. Een oudervereniging bepaalt, samen met directie, team en kindcentrumraad, het gezicht van een school. Samen zorgen zij ervoor dat een school goed draait en dat er een veilig en warm klimaat ontstaat voor de leerlingen.
Op welke wijze een OV functioneert ligt niet in een of andere wet vast. De manier waarop ouders meewerken en meedenken op school, wordt door hen zelf ingevuld, uiteraard in overleg met directie en team.

Basisschool de Palster heeft een zeer actieve oudervereniging. Zij kiest ervoor niet uitsluitend als ‘boodschappenjongen’ van directie en team te functioneren, maar wil ook meedenken en mee-praten over de manier waarop basisschool de Palster zich profileert.
Nieuwe OV-leden worden aangedragen door leden van de OV en na overleg toegevoegd aan de OV. De OV vergadert gemiddeld één keer per maand en bij deze vergaderingen zijn ook teamleden aanwezig. Via de Houvast wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de OV.

Vergaderdata schooljaar 2022-2023:

Donderdag 15 september
Woensdag 2 november
Maandag 12 december
Maandag 23 januari
Woensdag 22 maart
Maandag 22 mei
Dinsdag 27 juni

Iedere vergadering begint om 20.00 u meestal tot ongeveer 21.30 uur.

Wat doet de OV (oudervereniging)?

De OV werkt samen met het team mee aan de organisatie en de uitvoering van feesten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval, de jaarlijkse Palsterdag enz. Ook organiseert zij activiteiten zoals het inzamelen van oud papier en de avondvierdaagse.
De OV streeft ernaar dat meer ouders zich betrokken voelen bij de school. Aan de werkzaamheden van de OV kunnen ouders actief deelnemen. Ter ondersteuning van het werk van de OV worden regelmatig hulpouders gevraagd.
De oudervereniging wil, als vertegenwoordiger van alle ouders van de vereniging, een positieve bijdrage leveren aan de activiteiten die op school worden georganiseerd. De extra activiteiten zijn alleen mogelijk als deze financieel ondersteund worden. Daarvoor zijn de vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00 en de opbrengst van het inzamelen van oud papier bestemd.
Het IBAN nummer van de oudervereniging is NL42 ABNA 0558 6162 08

Wat doet de OV niet? 

De OV functioneert vaak als klankbord van de ouders, maar zij is geen probleemoplosser wanneer u problemen op school tegenkomt. De OV zal u altijd doorverwijzen naar een leerkracht of de directie.
Ook over beleidszaken beslist de OV niet mee, dat is een taak van de KindcentrumRaad (KR), maar zij zal wel de ontwikkelingen kritisch volgen en zo nodig haar mening en ideeën naar voren brengen.


Wie er in de OV zitten:

Dit is de foto van de Oudervereniging van vorig schooljaar, vanwege corona-maatregelen is er geen actuele foto.

Voorzitter:  Steffie Daverveld
Penningmeester: Mieke Oomen
Secretaris: Jesse Tichelaar
Leden:

Margriet van Aalst
Marije Bakker
Sandra van Bree
Jenny Delhez
Maarten Gevers
Yvonne de Groot
Femke Noorbeek

Rian Pashouwers
Anja Pennings
Loes van Tiel
Ilse Tromp 
Patty Zwinkels 


ovdepalster@kiemuden.nl
IBAN nummer oudervereniging: NL42 ABNA 0558 6162 08

Contact

Basisschool 'De Palster'
Germenzeel 500
5403 XC Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Kalender

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

883757ab-b3f5-b103-0e1a-39f97aa7c561 d7f7e2df-a9ad-8e2c-5728-39f97aa7fa5f
9f12c28d-2c60-f6a8-e982-39f97aa51e4a 82a00677-be92-8cb3-97a6-39f97aa6e298
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links | Privacy statement | Reglement cameratoezicht