waar leren tot leven komt

Onze samenleving verandert in hoog tempo en daarmee samenhangend de behoeften en de leer-vragen van kinderen. Deze veranderingen hebben ook invloed op de wensen en de eisen van de maatschappij en overheid. Leidinggevenden, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel van De Palster staan voor de uitdaging in het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Een uitdaging die wij graag aan gaan!

Scholing van het team is jaarlijks een belangrijke investering in kwaliteit. Het schoolplan 2016-2019 beschrijft de huidige werkwijze en de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. De Palster stelt jaarlijks een jaarplan op waarin beschreven staat welke doelstellingen en activi-teiten wij willen realiseren. Het jaarplan bevat ontwikkel- en verbetertrajecten, welke halverwege en aan het einde van het jaar worden geëvalueerd. Deze plannen worden als zodanig ook voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

 

Om onze kwaliteit te bewaken stellen wij ons voortdurend de vragen:

*      Waarin schuilt de kwaliteit van onze school: doen we de goede dingen?
*      Wordt de nagestreefde kwaliteit gerealiseerd: doen we dingen goed?
*      Hoe maken we kwaliteit zichtbaar: hoe meten we wat we willen meten?
*      Hebben anderen hetzelfde beeld als wij: vinden anderen dat ook?

Wij maken gebruik van de volgende kwaliteitsinstrumenten:

*      ParnasSys
*      CITO-leerlingvolgsysteem en Digiregie
*      Zien!
*      Scholen voor succes (enquêtes en tevredenheidspeilingen voor leerlingen, ouders en personeel)
*      Bestuursaudit (laatste versie januari 2017)
*      Inspectietoezicht
*      Risico-inventarisatie en evaluatie
Het gebruik van alle formele, maar ook informele, kwaliteitsinstrumenten is vastgelegd in een beleid.

Het laatste oudertevredenheidsonderzoek vindt u hier.

Contact

Basisschool 'De Palster'
Tijdelijk adres:
Leeuweriksweg 9
5402 XA Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Kalender

09 april -  Paasviering
09 april -  Paaslunch
Jaaragenda >

Foto

20200306_090745 20200306_091033
20200306_090747 20200306_091041
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links