waar leren tot leven komt

Schooltijden & vakantierooster

Schooltijden

       
 maandag   8.45-14.30  
 dinsdag   8.45-14.30  
 woensdag   8.45-12.30    
 donderdag   8.45-14.30    
 vrijdag   8.45-14.30  

In incidentele gevallen wordt van de schooltijden afgeweken. Hiervan wordt u tijdig via de Houvast op de hoogte gebracht. 

 

Inlooptijd

De deuren gaan elke dag om 08.35 uur open en ontvangen de leerkrachten de kinderen in hun eigen klaslokaal. In groep 1 t/m 4 is het vanzelfsprekend dat ouders met hun kind in de klas komen, naar werkjes van kinderen kijken of een boekje voorlezen. Vanaf groep 6 gaan kinderen zelfstandig naar hun klas, ouders lopen alleen mee als er een speciaal bericht voor de leerkracht is. In groep 5 is er een overgangssituatie. Voor de Kerstvakantie mogen ouders nog mee de klas in, na de Kerstvakantie niet meer. Het is de bedoeling dat alle kinderen om 08.40 uur in de klas zijn, zodat we om 08.45 uur kunnen beginnen. Er klinkt dan een bel, wat voor u het teken is de school rustig te verlaten.

Vakantierooster 2019-2020

Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 is bekend. In de Medezeggenschapsraadvergaderingen van 21 maart en 17 april is dit besproken geweest en is er instemming verleend. Op onderstaande data zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 vrij van school.

Start schooljaar       19 augustus 2019
Herfstvakantie         14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie          23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie    24 t/m 28 februari 2020
Tweede Paasdag      13 april 2020
Meivakantie             20 april t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag         5 mei 2020
Hemelvaartvakantie  21 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag  1 juni 2020
Zomervakantie        13 juli t/m 21 augustus 2020


Er zijn nog vier studiedagen gepland:
woensdag 4 september 2019, vrijdag 6 december 2019, maandag 4 mei 2020 en dinsdag 2 juni 2020. Op deze dagen zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij.


 

Contact

Basisschool 'De Palster'
Tijdelijk adres:
Leeuweriksweg 9
5402 XA Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Foto

20190926_093641 20190926_093725
20190926_094451 20190926_093304
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links