waar leren tot leven komt

Schooltijden & vakantierooster

Schooltijden

       
 maandag   8.45-14.30  
 dinsdag   8.45-14.30  
 woensdag   8.45-12.30    
 donderdag   8.45-14.30    
 vrijdag   8.45-14.30  

In incidentele gevallen wordt van de schooltijden afgeweken. Hiervan wordt u tijdig via de Houvast op de hoogte gebracht. 

 

Inlooptijd

De deuren gaan elke dag om 08.35 uur open en ontvangen de leerkrachten de kinderen in hun eigen klaslokaal. In groep 1 t/m 4 is het vanzelfsprekend dat ouders met hun kind in de klas komen, naar werkjes van kinderen kijken of een boekje voorlezen. Vanaf groep 6 gaan kinderen zelfstandig naar hun klas, ouders lopen alleen mee als er een speciaal bericht voor de leerkracht is. In groep 5 is er een overgangssituatie. Voor de Kerstvakantie mogen ouders nog mee de klas in, na de Kerstvakantie niet meer. Het is de bedoeling dat alle kinderen om 08.40 uur in de klas zijn, zodat we om 08.45 uur kunnen beginnen. Er klinkt dan een bel, wat voor u het teken is de school rustig te verlaten.

Vakantierooster 2019-2020

Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 is bekend. In de Medezeggenschapsraadvergaderingen van 21 maart en 17 april is dit besproken geweest en is er instemming verleend. Op onderstaande data zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 vrij van school.

Start schooljaar       19 augustus 2019
Herfstvakantie         14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie          23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie    24 t/m 28 februari 2020
Tweede Paasdag      13 april 2020
Meivakantie             20 april t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag         5 mei 2020
Hemelvaartvakantie  21 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag  1 juni 2020
Zomervakantie        13 juli t/m 21 augustus 2020


Er zijn nog vier studiedagen gepland:
woensdag 4 september 2019, vrijdag 6 december 2019, maandag 4 mei 2020 en dinsdag 2 juni 2020. Op deze dagen zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij.

Twee middagen zijn de kinderen van de hele school vrij. De kinderen zijn om 12.00 uur uit:
19-12 en 10-07

Groep 1-2-3 zijn vrij op
20-12 (hele dag) en de middag van 21-02 (Carnavalsvrijdag)

Groep 8 is vrij op 29-05 (na kamp)


Vakantierooster 2020-2021

In de KindcentrumRaad heeft in vergadering op 14 april en 22 juni 2020 het vakantierooster inclusief studiedagen vastgesteld.
Hier leest u over de vakantiedagen, die in aansluiting op het Brabants Advies zijn vastgesteld.

Start schooljaar       24 augustus 2020
Herfstvakantie         19 tot en met 23 oktober 2020
Kerstvakantie          21 december 2020 tot en met 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie    15 tot en met 19 februari 2021
Tweede Paasdag      5 april 2021
Koningsdag             27 april 2021
Meivakantie             3 tot en met 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie        26 juli tot en met 3 september 2021
Start schooljaar       6 september 2021

Er zijn een zestal studiedagen, te weten:
woensdag 23 september 2020, maandag 16 november 2020, dinsdag 6 april 2021, maandag 26 april 2021, dinsdag 25 mei 2021 en de verhuisdagen * 22 en 23 juli 2021.

Alle kinderen van de school zijn op vrijdag 18-12-2020 om 12.00 uur uit Dit is voor de Kerstvakantie. Voor groep 1-2-3 geldt dat zij op die vrijdag ook de ochtend vrij zijn, dus de hele dag.
Op vrijdag 12-02-2021 is groep 1-2-3 ook om 12.00 uur uit. Dit de Carnavalsvrijdag.
Tot slot is groep 8 vrij op vrijdag na het schoolkamp op vrijdag 18-06-2021.

 

* Tot slot informeer ik u alvast over de verhuizing van de school. Deze zal in de zomervakantie van 2021 plaatsvinden. Daartoe worden er twee studiedagen gepland op donderdag 22 en vrijdag 23 juli 2021. 

De zomervakantie voor onze school begint dan op woensdag 21 juli 2021 om 12.30 uur.

 

Contact

Basisschool 'De Palster'
Tijdelijk adres:
Leeuweriksweg 9
5402 XA Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Kalender

13 juli -  Zomervakantie
Jaaragenda >

Foto

200708 Musical groep 8 (3) 200708 Musical groep 8 (1)
200708 Musical groep 8 (2) 200708 Afscheidsmusical groep 8 (30)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links