waar leren tot leven komt

Leerlingenraad van De Palster

 

Informatie over de leerlingenraad is hier te lezen.

 

Hieronder is te lezen wat er besproken is.  __
________________________________________________________________________________________________________________


Notulen 13 november 2019

Notulen 
2:
Leerlingenraad 2 13-11-2019  

Aanwezig: Sienna, Femke, Yazmin, Faye, Tiemen, Joep,  Siem, Fiene, juf Carla 

Locatie:lokaal juf Anette 

Tijd: 8.45-9.40 uur 

  

 1. Opening. 

 

We nemen allemaal ene lekker drankje en starten snel de bijeenkomst op. Tiemen vertelt aan het begin van deze vergadering dat hij het heel erg leuk vindt om in de leerlingenraad te zitten, maar dat dit helaas maar voor 1 jaar zal zijn. Hij gaat in de zomervakantie namelijk verhuizen en gaat in Zeeland wonen.  

 

We nemen de notulen van bijeenkomst 1 door. Daarbij kijken we kort naar de afspraak die we hadden; elke groep zorgt voor een brievenbus in de klas én de uitleg die daarbij gegeven moet worden. Dat is in groep 4/5 nog niet gebeurd. Ik spreek met Fiene af dat ze dit z.s.m. oppikt en hier zorg voor draagt. In groep 7 en in groep 8 is de brievenbus besproken. In groep 5/6 pakken Joep, Siem en Tiemen dit op en doen dit alsnog. We spreken af dat alle leerlingen van de leerlingenraad met hun leerkracht kort sluiten om elke week 5-10 minuten aandacht voor de leerlingenraad in te roosteren.  

 

 1. Bespreken wc; gedragsverwachtingen.  

 

Uit de laatste vergadering van de juffen en meesters kwam naar voren dat het gebruik van de w.c. door de kinderen wel eens wat te wensen over laat. We bespreken wat we daaraan kunnen doen. Het volgende komt daar uit 

 • W.c. bezoek moet wat sneller. Er blijven regelmatig kinderen hangen op de w.c.  

 • Kinderen mogen niet te snel 2x achter elkaar naar het toilet (uitgezonderd bijzondere gevallen)  

 • Jongens doen de bril omhoog als ze staand plassen, plassen in de pot en doen de bril dan weer netjes omlaag.  

 • Er worden bordjes opgehangen in de toiletten aan de binnenkant en buitenkant van de deur met een spreuk waarop de kinderen worden gewezen op het netjes nalaten van het toilet. Sienna en Femke dragen hier zorg voor volgende week.  

 • Een lijst ophangen waarop kinderen hun naam zetten wanneer ze naar het toilet gaan + Vochtig toiletpapier aanschaffen voor het geval er wat verkeerd gaat + w.c. borstels aanschaffen + w.c. verfrissers aanschaffen tegen vervelende luchtjes (geen spuitbus).  

Dit bespreekt juf Carla allemaal met meneer Lambert.  

 • In de klas bespreken alle kinderen van de leerlingenraad wat we besproken hebben en hoe we de w.c. achterlaten na een toiletbezoek.  

 

 1. Juf Loes; vlog over een leesboek. 

 

Juf Carla heeft al eerder verteld dat juf Loes een vlog wil gaan maken met kinderen uit de leerlingenraad. In deze vlog vertellen kinderen van alles over een boek wat ze gelezen hebben. Deze vlog zorgt ervoor dat andere kinderen enthousiast worden over een boek of over lezen.  De volgende leerlingen willen hier graag aan mee doen:  

SiennaBoek de boomhut 

Tiemen:Boek over wielrennen en veldrijden 

Faye: Boek Fantasia  

Yazmin:Boek Avonturen op de luchthaven 

 

Afgesproken is dat deze kinderen de voorbereiding gaan maken (ze weten hoe dit moet, zie uitleg hieronderen een seintje geven aan juf Carla als ze hiermee klaar zijn. In overleg met juf Loes gaan we dan kijken wanneer we de vlog kunnen filmen.  

 

Uitleg Vlog: 

Wat moet je vooraf doen: 

 • Lees het boek 

 • Maak een korte samenvatting, deze kan je gebruiken voor de VLOG 

 • Zoek wat informatie op over de schrijver 

 • Geef bij juf Carla aan dat je klaar bent met de voorbereiding, met juf Loes kijken we dan naar een mogelijkheid om te filmen. 

De VLOG zelf: 

 

 • Laat de omslag van het boek zien. 

 

 • Benoem de titel en de schrijver. 

 

 • Evt. kan je nog wat weetjes of andere boeken van de schrijver benoemen. 

 

 • Vertel in het kort waar het boek over gaat. 

 

 • Lees 1 of max 2 bladzijden voor. 

 

 • Vertel in je vlog wat je zo leuk vond aan het boek en waarom je andere kinderen aanraad om het boek te gaan lezen. 

 

 • Vertel tijdens je vlog ook nog voor welke leeftijden dit boek bedoeld is. 

 

 1. Schoolreisje.  

 

We praten een hele tijd over de locaties van het komende schoolreisje tijdens de Palsterdag 

We komen tot het volgende voorstel:  

Groep 1-2-3Dippie Doe 

Groep 4-5-6Wanrooy, de bergen (binnen en buiten speeltuin)  

Groep 7Zwemmen; niet het Berenbad in Oss, maar een alternatief (bijvoorbeeld het Tikibad(Niet naar toverland, want al 2 jaar op rij geweest!) 

Groep 8 Efteling 

 

Er is duidelijk aangegeven dat dit ideeën zijn. De Palsterdagwerkgroep kijkt of dit financieel haalbaar is en of dit wat afstand betreft haalbaar is. Juf Carla geeft dit door aan juf Kim voor de werkgroep en Juf Kim geeft hier een terugkoppeling van op 8 januari 2020. 

 1. Brievenbussen in de klassen bespreken. 

Doordat er twee bekers chocolademelk om zijn gegaan, hebben we helaas weinig tijd voor de brievenbussen. In groep 4/5 en groep 5/6 zijn er geen punten ingebracht.  

 

Groep 7: 

 • Er is een briefje binnengekomen met daarop het verzoek om een voetbalveld te maken op het nieuwe schoolplein. (meenemen in de nieuwbouw) 

 • Er is een briefje binnen gekomen met het verzoek voor kluisjes op de nieuwe school. (meenemen in de nieuwbouw) 

 • Er is een briefje binnen gekomen waarop aangegeven is dat kinderen in het nieuwe gebouw graag een logeerpartijtje zouden willen organiseren. Juf Carla bespreekt dit met meneer Lambert. 

 

Groep 8:  

 • Er is een briefje binnen gekomen met het verzoek of kinderen sokken/slofsokken of sloffen  mee naar school zouden mogen brengen i.v.m. de kou. Juf Carla bespreekt dit met meneer Lambert. 

 • De lamp bij de jongens w.c. moet gemaakt worden. Juf Carla geeft dit door aan meneer Christ. 

 • Graag een Cruijf Court veldje op het nieuwe schoolplein. (meenemen in de nieuwbouw) 

 

 1. Rondvraag. 

 

Deze komt door tijdgebrek te vervallen.  

Volgende bijeenkomst op woensdag 8 januari 2020.  

 

Actielijst:  

Wie? 

 

Wat? 

Wanneer? 

Fiene 

Brievenbus maken voor groep 4/5 en dit bespreken in de klas. 

  

Zo snel mogelijk.  

Tiemen, Siem, Joep  

Brievenbus bespreken in de klas, waar dient die voor, wat wordt er van klasgenoten verwacht?  

 

Zo snel mogelijk.  

Alle kinderen van de leerlingenraad  

Elke week in de klas aandacht besteden aan de leerlingenraad om zo de kinderen van de groep hierbij te betrekken.  

 

Elke week 5 à 10 minuten.  

Sienna en Femke 

W.C. bordjes maken en plastificeren en ophangen op de toiletten. 

 

In de week van 18 november 2019  

Meneer Lambert en juf Carla 

Bespreken of we met w.c. lijsten  gaan werken + aanschaffen vochtig toiletpapier + w.c. borstels aanschaffen + luchtverfrissers aanschaffen (geen spuitbus) 

 

Zo snel mogelijk.  

Alle kinderen van de leerlingenraad 

W.c. gebruik bespreken in de klas.   

 

Zo snel mogelijk.  

Tiemen, SiennaYazmin, Faye 

Voorbereiding maken voor hun boek voor een VLOG. 

 

Zo snel mogelijk. 

Juf Carla 

Doorgeven ideeën leerlingenraad voor de Palsterdag. 

 

Dit is gedaan.  

Meneer Lambert en juf Carla 

Idee sloffen/sokken bespreken voor in de klas.  

 

Zo snel mogelijk.  

Meneer Lambert en juf Carla 

Logeer idee bespreken nieuw gebouw.  

 

Zo snel mogelijk. 

Meneer Christ en juf Carla 

Vragen of de lamp op de jongens w.c. groep 8 gemaakt kan worden.  

 

Zo snel mogelijk. 

 Notulen 11 september 2019


Notulen 1: 
leerlingenraad 11-09-2019  

Aanwezig:Sienna, Femke, Yazmin, Fay, Siem, Tiemen, Fiene, Joep, juf Carla  

Locatie:lokaal juf Anette  

Tijd:08.45-09.30 uur 

 

 1. Opening  

Vandaag is de eerst vergadering van de nieuwe leerlingenraad. We gaan kort even na hoe in elke klas gekozen is voor een kind dat in de leerlingenraad deel neemt. In de meeste klassen is er gestemd door de klasgenootjes en is daar een leerling door aangewezen. De volgende kinderen komen dit jaar in de leerlingenraad:  

Groep 8Femke – Sienna (beiden nog voor 1 jaar) 

Groep 7:Yazmin (nog 1 jaar)– Fay (gekozen voor 2 jaar)  

Groep 6: Siem (nog 1 jaar) – Tiemen (gekozen voor 2 jaar)  

Groep 5:Fiene – Joep (beiden gekozen voor 2 jaar)  

 

 1. Brievenbus opdracht  

We hebben het over de brievenbussen in de klas. Welke afspraken horen hier bij? Alle kinderen van de leerlingenraad zorgen voor een brievenbus in de klas. Deze ziet er mooi en aantrekkelijk uit. (Joep helpt Fiene hierbij) De leerlingen van de leerlingenraad spreken met hun leerkracht af dat ze iets vertellen over deze brievenbus aan hun klasgenootjes en de brievenbus een plekje geven in de klas. Alle kinderen weten dan wat de bedoeling is van deze brievenbus, namelijk het inbrengen van ideeën die besproken worden in de leerlingenraad. Elke vergadering nemen de leerlingen van de leerlingenraad deze briefjes mee om te bespreken.  

 

 1. Woordweb maken  

Voor alle kinderen is er een placemat met daarop de stelling:  

Ik wil dit jaar in de leerlingenraad graag bezig zijn met:  

Deze placemat vullen de kinderen met hun ideeën. Daarbij mogen ze ook in tweetallen door de school en buiten rondlopen en kijken wat ze tegenkomen. We bespreken dit bij punt 5.  

 

 1. Foto maken 

We maken een foto van deze nieuw leerlingenraad.  

 

 

 

 1. Afsluiting  

We sluiten af met het bespreken van de 2 belangrijkste ideeën van elke leerling over dit schooljaar in combinatie met de leerlingenraad. Wat naar voren komt:  

Fiene: Speelgoed voor kleuters / meer buiten speelgoed  

Goede schoolborden  

 

Siem:Een basketbalnet  

Fijne stoelen in de klas 

 

Tiemen:Meedenken over de nieuwe school; binnen en buiten  

Speelgoed voor de kleuters  

 

Fay:Meedenken over de inhoud van het schoolreisje  

Het verbeteren van de school; bijvoorbeeld als kinderen zich rot voelen, dat je dan gaat kijken hoe je er voor kunt zorgen dat deze kinderen zich weer fijn voelen in de klas of op school.  

 

Joep:Een boomhut in de nieuwe school 

Een zwembad op het dak van de nieuwe school.  

 

Yazmin:Een leuke sfeer maken, zowel in de klassen als op de gangen, we zitten toch een flinke tijd in dit gebouw.  

Meer activiteiten organiseren zoals bamboe stokken 

 

Sienna:Mee denken over de nieuwe school. 

Bovenbouw en onderbouw samen dingen ondernemen. 

Voetbal regels aanscherpen/aanpassen.  

 

Femke:Bovenbouw en onderbouw samen dingen ondernemen. 

Betere sfeer creëren. 

Voetbal regels aanscherpen/aanpassen. Notulen 27 mei 2019


Notulen bijeenkomst 6 leerlingenraad: 27-05-2019 

Aanwezig: Bram-Jasmijn-Sienna-Arda-Yazmin-Feron-Finn-Siem-juf Carla 

Locatie: lokaal op andere gedachten   

Tijd:10.45-11.40 uur. 

 

Opening. 

We starten de vergadering mooi op tijd. Iedereen heeft wat lekkers te drinken en ik leg uit wat we vandaag gaan doen.  

Notulen bijeenkomst 5 doorlopen 

Er zijn geen vragen over de notulen, alles was duidelijk 

 • We kijken wel kort terug over hoe het “pestgedrag” wordt ervaren in de verschillende groepen.  

Groep 6/7; Gaat beter dan voorheen. Het rots en water project lijkt te helpen. Ook de school sport olympiade heeft een positieve bijdrage gehad.  

Groep 5/6; geven aan dat er minder ruzie is met de kinderen uit groep 6/7.  

Groep 8; weinig pestgedrag op dit moment. Het kamp heeft hier een positieve invloed op gehad. We hebben het nog even over het kamp van groep 8. Moet dit op het einde van het jaar gehouden worden of toch aan het begin? Hier wordt wisselend over gedacht.  

Groep 4/5 heeft hier geen aanvullende opmerkingen over.  

 • We hebben het ook nog even over het fruit eten in de klas.  

In groep 4/5 eet iedereen zijn fruit binnen op. Dit vinden ze fijn. Er is meer tijd om buten te spelen.  

Groep 5/6 eet zoals afgesproken ook het fruit binnen op. Ook hier is dit prettig voor de kinderen. Wel geven de kinderen van de leerlingenraad aan dat een paar kinderen te weinig tijd hebben.  

Groep 6/7 eet vaak fruit tijdens computertijd of na de pauze om 10.45-11.00 uur.  

Groep 8 vindt het wel oké, moet er nog wel aan wennen (leerkracht overigens ook…) 

 

Vlog - Vraag ingebracht door juf Loes 

Juf Loes is veel bezig met lezen en leesbevordering. Ze heeft ook veel nieuwe boeken besteld dit schooljaar, om zo weer mooie nieuwe boeken in de bieb te hebben staan. Juf Loes vindt het een leuk idee om een vlog te maken met kinderen die vertellen over een boek wat ze graag lezen of gelezen hebben. Op die manier kan dat weer een inspiratie zijn voor andere kinderen om dit boek te gaan lezen. Zijn er kinderen in de leerlingenraad die het leuk vinden om te helpen bij zo’n vlog?  

Ja die zijn e zeker! FeronYazmin, Arda, Sienna en Jasmijn willen dit graag doen. Omdat het schooljaar bijna afgelopen is, wordt dit volgend schooljaar opgepakt. Ik geef de namen door aan juf Loes, Jasmijn zit dan helaas op het V.O. dus valt af.  

Klassendozen 

Groep 4/5; geen briefjes in de brievenbus.  

Groep 5/6  

Er is een briefje met daarop het verzoek om bij het buiten spelen van elkaars ballen af te blijven. Nu worden er vaak ballen van elkaar weg getrapt of zelfs afgepakt. Hoe kunnen we dat voorkomen? We bedenken een oplossingAlle kinderen van de leerlingenraad bespreken dit in hun eigen groep. We spreken met elkaar af dat de ballen gewoon worden teruggegeven als ze door een ander spel rollen. Als er niemand achter een bal aankomt, leggen we hem even aan de kant, die bal wordt vanzelf wel opgepikt. We pakken ook elkaars ballen net af. Laten kinderen er gewoon lekker mee spelen. Carla brengt dit ook in tijdens een plenaire vergadering.  

Bamboe stokken: groep 5/6 vindt het jammer dat groep 1-2 en groep ¾ niet betrokken zijn geweest bij het bouwen met bamboe. Het lijkt ze voor deze klassen ook goed om samenwerk-spelletjes te doen. Ze zien het voor zich dat de bovenbouw dan kinderen kan begeleiden om dit in goede banen te leiden. Zo leert de bovenbouw de onderbouw ook beter kennen.  

Groep 6/7: geen briefjes in de brievenbus.  

De leerlingen uit groep 6/7 hebben zelf wel een aanvuling. Bij de klimtoestellen van de b.b. is er een toestel wat niet stabiel staat, namelijk degene waar je een koprol op kan maken. Het beweegt erg veel. Er zitten ook stenen los bij de poort/hek. (ingebracht door Sienna 

Groep 8 

Afscheid gebouw school; we willen graag graffiti spuiten om het gebouw mooi te maken nu et toch gesloot gaat worden. Dit vindt bijval van alle kinderen. Ik geef aan dat we dit meenemen, dat er nagedacht wordt over een manier om dit leuk te maken voor de kinderen die nu op school zitten. ER worden nog verschillende ideeën ingebracht zoals:  

 • Laatste week school versieren met wasco/vingerverf. 

 • Spelletjes dag houden. 

 • Grote activiteit met alle kinderen ondernemen, zoiets als bamboe bouwen.  

 • Inspiratie opdoen bij U.C., ze hebben tenslotte ook een gebouw gesloopt. 

 • Voor het nieuwe gebouw brachten de kinderen in om over te stappen op schoolfruit.  

Evaluatie leerlingenraad 2018-2019  

Bram*; vond het wel goed gaan dit jaar.  

Yazmin; ze geeft aan graag mee te willen denken in de ateliers van volgend jaar.  Daarnaast zou wat haar betreft de leerlingenraad vaker op het programma mogen staan.  

Finn*: ging wel goed.  

Siem*: vond het wel goed gaan dit jaar.  

Jasmijn; vond het leuk en interessant dit jaar. Jammer dat we volgend jaar (i.v.m overstap naar V.O.) niet zien wat de resultaten zijn van sommige van onze inspanningen dit jaar.  

Arda*; wel enthousiast, ging wel goed.  

Feron*: wel tevreden ging goed.  

Sienna: zou wel wat vaker bij elkaar willen komen. Het zou ook fijn zijn als de kinderen van de leerlingenraad aan het begin van het jaar een planning hebben van alle bijeenkomsten.  

Verder geeft Sienna aan het leuk te vinden om meer inbreng te hebben bij bijvoorbeeld, gym, buiten spelen, Palsterdag, opzetten schoolkrant.  

Deze leerlingen vinden het lastig om te beargumenteren waarom ze het dan goed vonden gaan dit jaar.  

 

Op het einde geven de leerlingen van de leerlingenraad aan dat ze graag willen blijven in deze leerlingenraad. Het is jammer dat ze, nu er juist wat meer opgebouwd is, ontbonden worden. Ik neem dit mee in overleg met meneer Lambert. 

Besluit genomen op 18-6-2019  

In de plenaire vergadering komen we terug op dit laatste punt. Ik herken wat de kinderen zeggen; nu weten we een beetje van elkaar wie we zijn, heeft de leerlingenraad wat opgebouwd en dan zou je volgend jaar weer opnieuw moeten beginnen. We gaan dit veranderen. Kinderen worden voortaan voor 2 jaar gekozen in de leerlingenraad. (Lambert past dit aan in het reglement) Komend jaar blijft de helft van de huidige leerlingenraad zitting nemen in de “nieuwe leerlingenraad”. Dus uit elke klas blijft 1 leerling nog 1 extra jaar actief (m.u.v. groep 8)Er wordt uit elke klas ook 1 nieuwe leerling gekozen die dan voor 2 jaar benoemd zal worden. In 2020/2021 worden dan de leden vervangen die dan al 2 jaar actief zijn in de leerlingenraad. Op die manier wordt elk jaar de helft vervangen, de andere helft blijft intact.   

 

Hierbij sluiten we de laatste vergadering af van dit jaar af Notulen 25 maart 2019

Notulen bijeenkomst 
5 leerlingenraad: 25-3-2019 

Aanwezig: Bram-Jasmijn-Sienna-Arda-Yazmin-Feron-Finn-Siem-juf Carla 

Locatie: Personeelskamer  

Tijd:10.45-11.50 uur. 

 

Opening. 

We starten de vergadering mooi op tijd. Iedereen heeft wat lekkers te drinken en ik leg uit wat we vandaag gaan doen.  

Notulen bijeenkomst 3-4 doorlopen 

Er zijn geen vragen over de notulen, alles was duidelijk. Ik bespreek kort na hoe ze de bijeenkomst met de architect hebben ervaren. Daar zijn de kinderen enthousiast over. Verschillende leerlingen geven aan het jammer te vinden dat ze niet meer naar school gaan wanneer de nieuwbouw klaar zal zijn.  

Hesjes bij de surveillanten 

We bespreken het dragen van hesjes door de surveillanten op het speelplein van de bovenbouw. In de klassen is dit ook al geëvalueerd, maar wat vindt de leerlingenraad hiervan? De meerderheid van de kinderen geeft aan dat in de klassen positief was geantwoord op de vraag of de hesjes moesten blijven. Er zijn kinderen die twijfelen, in elke groep. Groep 8 heeft duidelijk aangegeven geen meerwaarde te zien. De overige groepen geven aan dat de hesjes mogen blijven en dat is dus de meerderheid van de leerlingenraad.  

We bespreken ook nog wat andere zaken m.b.t. het buiten spelen. De leerlingenraad zou het een goed idee vinden als er meer surveillanten buiten zijn om te zorgen voor meer toezicht en eerder een luisterend oor te vinden indien nodig. Teveel leerkrachten hoeft niet, maar drie leerkrachten minimaal. Het voorstel vanuit de leerlingenraad is dan ook dat 1 surveillant bij het voetbalveld staat, 1 in het midden bij de zandbak en 1 in de buurt van de pingpongtafel.  

Enquête  

Ik start met uit te leggen wat een enquête is, wanneer die afgenomen is en waarom dit aan bod komt in de leerlingenraad. We bekijken de conclusies die getrokken zijn in het rapport dat gemaakt is n.a.v. deze enquête.  

Tevredenheid. Hierop is minder gescoord dan voorgaande keer en ook minder dan het landelijke gemiddelde. Waar zou dit aan kunnen liggen?  

 • Verschillende kinderen van de leerlingenraad geven aan dat steeds meer kinderen worden gepest. Op hun uiterlijk, tijdens gym, als de leerkrachten niet kijken. Leerlingen die gepest worden, durven dat niet altijd aan te geven. Ze zijn bang dat het dan nog erger zal worden.    

 • Stoer gedrag van de kinderen wordt erger signaleren de kinderen van de leerlingenraad. Daarbij geven ze aan dat dit vooral in groep 6/7 op valt.  

 • Leerlingen willen zich niet verantwoorden voor hun gedrag. Bij kritiek worden ze boos en gaan gooien met voorwerpen. Ook dit wordt aangegeven door leerlingen van groep 6/7. Het gaat dan om een groepje van ongeveer 7 leerlingen die hierin opvallen. Daardoor wordt de sfeer minder en dus is er minder tevredenheid bij de kinderen.  

 • Er wordt te snel gescholden of taal gebruikt die niet hoort op school. 

 • Er zijn ook zaken die wel voor tevredenheid zorgen, zo ervaren de kinderen dat het werken met de weektaak best fijn is. Niet in alle klassen wordt er op verschillende niveaus gewerkt, soms is de instructie ta lang (vooral groep 4/5 en 5/6). Over het algemeen is het dan rustig in de klas en dat vinden de kinderen prettig. Ook het werken in circuit vorm bij rekenen is erg fijn en afwisselend. Ook ervaren de kinderen dit als leerzaam (vooral groep 6/7) 

 

Schoolgebouw en omgeving. 

 • De kinderen zien dat we niet altijd met zorg om gaan met alle spullen van school. We zouden elkaar daar meer op aan mogen spreken geven ze aan, bijvoorbeeld na w.c. bezoek.  

 • De kinderen zouden graag nog ene extra prullenbak op de gang hebben, zodat afval makkelijker weggegooid kan worden. Ik geef aan dat er bijvoorbeeld ook een prullenbak staat bij de wasbak in de buurt van het keukentje. Dat is bij verschillende klassen niet bekend aldus de kinderen.  

 • De kinderen geven aan dat er vaak prulletjes liggen van kladblokken e.d. Kinderen uit groep 8 geven aan dat ze geen blaadjes van hun kladblok (mogen) scheuren. Daardoor ontstaat minder troep en snippers. Wellicht een idee om dit in meer klassen door te voeren? 

De groep. 

 • Groep 6/7 geeft aan dat ze na de carnavalsvakantie een hechtere groep lijken te worden. Een mooie positieve ontwikkeling! 

 • Ook de leerlingen van groep 8 geven dit aan.  

De klas.  

 • Kinderen zouden willen dat er regelmatig meer rust in de klas is. Vooral als de leerkracht uit de klas is om even iets te halen bijvoorbeeld ontstaat er veel onrust in een groep. Dit herkennen alle kinderen. Tijdens de weektaak ervaren de kinderen als volgt de rust in de groep.  

Groep 8: rustig en fijn werken.  

Groep 6/7: kan nog wel wat beter worden, maar gaat vooruit.  

Groep 5/6: gaat redelijk goed. Kinderen ervaren wel dat er teveel gelopen wordt door de klas tijdens het werken.  

Groep 4/5: op zich wordt er rustig gewerkt. Wel geven de kinderen aan dat ze een stagiaire regelmatig uittesten. Er wordt ook teveel gelopen door de klas aldus de leerlingen van groep 4/5.  

 • De kinderen geven aan dat staantafels om aan te werken zouden zorgen voor meer rust in de  groep 

Hier moeten we het helaas bij laten wat de evaluatie van de enquête betreft. De tijd is bijna om. Kinderen hebben hier goed en rustig in meegedacht. Wellicht dat we hier volgende vergadering nog even op terug kunnen komen om dit af te ronden.  

Klassendozen 

Groep 8: geen briefjes in de doos.  

Groep 6/7:  

 • Leerkrachten moeten beter letten op de kinderen die gepest worden. Wellicht dat meneer Lambert hier ook iets in kan betekenen. Hij zou in de klas kunnen komen en dit bespreken met de groep? 

 • Kinderen willen graag een glijbaan in het zand. Meenemen naar de nieuwbouw.  

Groep 5/6:  

 • In de pauze fruit eten in de klas i.p.v. buiten. Dat gaat ten koste van de speeltijd. (wordt meegenomen in een plenaire vergadering)  

 • Kraantjes met warm water. (meenemen in de nieuwbouw)  

Groep 4/5: geen briefjes in de doos.  

 

Hierbij sluiten we de vergadering af. Volgende vergadering is op maandag 27 mei, 10.45-11.45 uur.Notulen 29 januari 2019


Notulen bijeenkomst 4 leerlingenraad: 29-1-2019  bijeenkomst met Architect 

Aanwezig: Sebastiaan (Architect), Lambert (20 minuten)Bram-Jasmijn-Sienna-Arda-Yazmin-Feron-Finn-Siem-juf Carla 

Locatie: personeelskamer  

Tijd:9.45-10.30 uur. 

 

 • Vandaag staat een ontmoeting met de architect gepand.  

 

 • Lambert geeft een introductie en legt uit wat er tot nu toe is gebeurd m.b.t. de nieuwbouw; uitzoeken architect, moodboard gemaakt door Kanteel/Camelot/Palster etc.  

 • Daarna neemt Sebastiaan het woord. Hij stelt zichzelf voor en legt uit wat hij heeft gedaan tot nu toe. Dan gaan we inventariseren wat de leerlingenraad (en hun achterban uit de verschillende groepen) willen behouden en wat ze willen verbeteren. 

 • Tussendoor hebben de kinderen ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Daardoor wordt het hele proces en de wensen die er liggen duidelijker.  

 • Er komen een heleboel tips en adviezen uit. Sommige zijn bruikbaar, andere tips gaan meer in op de regels die we op school hebben.  

 • Sebastiaan neemt alle onderdelen op in zijn dossier en gaat kijken wat hij toe kan passen.  

Om 10.30 uur sluiten we af. We hadden best nog even door kunnen praten, maar Sebastiaan heeft een afspraak met de leerlingenraad van de Camelot.  

 Notulen 21 januari 2019

Notulen bijeenkomst 
3 leerlingenraad: 21-1-2019 

Aanwezig: Bram-Jasmijn-Sienna-Arda-Yazmin-Feron-Finn-Siem-juf Carla 

Locatie: Handvaardigheidsruimte  

Tijd:11.00-12.00 uur. 

Opening. 

 • We starten de vergadering mooi op tijd. Iedereen heeft wat lekkers te drinken en ik leg uit waarom we niet de personeelskamer zitten. Tevens geef ik aan dat de invulling van vandaag wat anders is dan gebruikelijk, omdat we een ontmoeting met de architect hebben volgende week dinsdag. Dat aan we voorbereiden.  

Doornemen notulen bijeenkomst 2. 

 • We bespreken de notulen van vorige keer. Er zijn ondertussen veel acties ondernomen die uit deze vergadering waren gekomen zoals; 

 1. Nieuw buiten speel materiaal. (vandaag verdelen en uitdelen) 

 1. WC’s zijn anders ingedeeld door Bram en Jasmijn.  

 1. Ateliers zijn geëvalueerd. We nemen het idee van 2 lessen per onderdeel mee voor volgend jaar. Dit jaar verandert er nog niets.  

 1. Meer beweging op school. Dit is teruggekomen in een teamvergadering. Ik geef terug dat alle leerkrachten hierop gaan letten en regelmatig proberen te bewegen in de klas of daarbuiten.  

 1. Buiten speeltoestellen; dat gaan we meenemen naar de nieuwbouw.  

 1. Schoolzwemmen in groep 4 weer invoeren; dat gaat helaas niet gebeuren.  

Ontmoeting architect. 

 • We gaan de ontmoeting met de architect van volgende week voorbereiden. Kinderen vormen tweetallen en lopen samen door de school. Ze gaan kijken wat ze willen behouden en wat ze willen verbeteren. Dat inventariseren we en schrijven we op de posters in het HV lokaalEr komen een heleboel ideeën uit. Om 11.45 uur bekijken en bespreken we wat er allemaal op de platen staat.  

 • De kinderen krijgen de opdracht om in de klas te bespreken met klasgenoten of ze nog tips en adviezen hebben die meegenomen kunnen worden na de bijeenkomst volgende week. Het is kort dag, maar kijk even wat lukt. Daarna sluiten we dit onderdeel af. 

Uitdelen buiten speelmateriaal. 

 • Voor alle klassen is er nieuw buitenspeel materiaal binnen gekomen. De kinderen van de leerlingenraad nemen dit mee naar de klassen. In elke bak komt het volgende: 

1 voetbal – 3 tennisballen – 1 zachte roze bal – 1 kleine rode zachte bal – 3 springtouwen – 1 set tennisrackets van plastic.  

 • We spreken af dat ze ook doorspreken dat de leerlingen zorgvuldig met hun materialen omgaan. De bakken blijven in de klas, kinderen nemen materiaal mee naar buiten en zijn ook verantwoordelijk om dit weer mee naar binnen te nemen.  

 • Er komt een gezamenlijk bak met daarin; stoepkrijt / badminton rackets (3x) / groot springtouw.  


Notulen 26 november 2018

Notulen bijeenkomst 2 leerlingenraad: 26-11-2018 

Aanwezig: Bram-Jasmijn-Sienna-Arda-Yazmin-Feron-Finn-Siem-juf Carla 

Locatie: personeelskamer  

Tijd:11.00-11.45 uur. 

Opening.  

 • We starten de eerste echte vergadering wat te laat. We spreken af de volgende keer echt op tijd aanwezig te zijn in de personeelskamer. Jasmijn en Bram roepen de kinderen op tijd bij elkaar. Denk ook aan je mapje van de leerlingenraad. 

 • We nemen allemaal een lekker kopje thee of chocolademelk en starten opgewekt aan deze vergadering.  

Punt 1: Doorlopen notulen vorige vergadering. 

We kijken even naar de notulen van vorige keer. Dat is voor allemaal duidelijk. Feron en Yazmin missen hun notulen in hun mapje. Ik zal die nogmaals uitreiken aan beiden.  

Punt 2: De brievenbussen  

We bespreken of alle kinderen tijd hebben gekregen/gemaakt om de brievenbussen van hun klas te maken. Dat is in alle groepen gelukt. Ook hebben alle kinderen tijd gekregen van hun leerkracht om te bespreken hoe de brievenbus werkt en waar die voor dient. In alle klassen zijn ook briefjes binnen gekomen.  

We bespreken dat het belangrijk is om te weten wat een briefje precies te betekenen heeft. Met andere woorden, vraag na waarom iemand een briefje in de brievenbus heeft gedaan en wat hij/zij aan wil kaarten. De leden van de leerlingenraad vragen hierop door in de klas en kiezen minimaal 2 briefjes uit om te bespreken tijdens de vergadering.  

 • In groep 4-5 is de afgelopen periode niet zoveel tijd gemaakt om de inhoud van de brievenbussen te bespreken.  

 • In groep 5-6 is er 1x tijd gemaakt om de inhoud van de brievenbus te bespreken.  

 • In groep 6-7 is er verschillende keren tijd gemaakt om de inhoud te bespreken.  

 • In groep 8 is er 1x tijd gemaakt om de inhoud van de brievenbus te bespreken.  

We zien dat hier meer regelmaat in moet komen. De kinderen van de leerlingenraad proberen dit aan te kaarten bij hun leerkracht.  

Punt 3: De briefjes uit de brievenbus.  

 • Groep 5-6: De ateliers bestaan uit 3 lessen achter elkaar. Dit vinden we teveel. 

We bespreken dit punt. Alle kinderen geven aan de meeste workshops te lang te vinden duren, 2 keer per onderdeel vinden ze genoeg. We stemmen hierover, 8 kinderen zijn het hier mee eens. Ik neem dit mee in overleg met meneer Lambert.  

 • Groep 8: We willen weer aparte w.c’s voor de meisjes en jongens.  

We bespreken dit punt. Het idee is om de wc-blokken in twee groepen gescheiden te laten. Dus wc’s voor de groepen 3-4-5 en voor de groepen 6-7-8. Dat is nu ook al zo. In elke blok worden 2 wc’s aangewezen voor de meiden en 2 voor de jongens. Dat is dan een verandering. Dit vinden de kinderen hygiënischer. Ook hierover stemmen we, 8 kinderen zijn voor. Ik neem dit mee in overleg met meneer Lambert.  

 • Groep 4-5: Langer buiten spelen.  

Ook dit punt bespreken we. Ik geef aan dat we dan langer naar school zullen moeten om genoeg lestijd over te houden, dus eerder beginnen of later naar huis. Dat vinden de kinderen geen goed idee. Er wordt gezocht naar alternatieven: 

 • Meer lestijd buiten, bijv. bij natuur of rekenlessen.  

 • Bij tijd over wat vaker naar buiten richting het einde van de dag. Hebben de kinderen hard gewerkt, dan is het ook een soort beloning.  

 • Bij meer beweging of een frisse neus halen, kunnen de kinderen daarna weer harder werken.  

Er wordt goed naar elkaar geluisterd en de discussie verloopt plezierig. Ik neem dit punt ook mee in overleg naar meneer Lambert.  

 • Groep 6-7: We willen graag goaltjes om buiten te voetballen.  

De kinderen uit groep 6-7 geven aan dat ze graag goaltjes zouden gebruiken bij het voetballen op de speelplaats. Ze mogen een metertje hoog zijn. We bespreken hoeveel goaltjes er dan nodig zouden zijn, minimaal 2, maximaal 4. Alle kinderen zijn het hiermee eens. Ik neem dit mee in overleg met meneer Lambert. 

 • Groep 5-6: meer toestellen en rekstokken buiten.  

Kinderen geven zelf al naar elkaar aan dat dit duur is en dat de kans hierop klein is omdat er nieuwbouw komt. Wel bespreken we dat dit een idee is voor de vernieuwde speelplaats bij de nieuwbouw. Ideeën die ook naar voren komen: 

 • Meer rekstokken 

 • Meer toestellen om te klimmen en klauteren 

 • Een panna-veldje 

 • Familieschommel 

 • Glijbaan 

Ik neem dit mee in overleg met meneer Lambert. 

 • Groep 8: aanvullen bak met buiten speel materiaal 

Hier zijn alle kinderen direct voor. We maken een lijst van materialen die we graag zouden zien in de bakken. Ook bespreken we dat elke klas een eigen bak moet houden zodat er verantwoordelijkheid is door elke groep zelf.  

 • Een voetbal 

 • Stoepkrijt 

 • Tennisrackets + ballen 

 • Gewone tennisballen om mee te spelen 

 • Gewone zachtere bal om mee te gooien 

 • Pingpong batjes + 3 balletjes 

 • Badmintonrackets + shuttles 

 • Zachte kleine balletjes om mee te gooien, formaat handbal of kleiner.  

 • Springtouw; klein en groot.  

Ik neem dit punt ook mee in overleg met meneer Lambert.  

 • Groep 4-5: schoolzwemmen. 

De kinderen in de groep zouden graag weer gaan schoolzwemmen. Ze vinden het zielig als er kinderen zijn die zwemles niet kunnen betalen en zo geen diploma halen. Ik leg uit dat dit eerst betaald werd door de gemeente, inclusief vervoer voor de bussen. Er zijn veel kinderen op scholen die hun diploma al halen zonder schoolzwemmen. Er is een potje bij de gemeente om extra geld aan te vragen voor zwemles als ouders dit zelf niet kunnen betalen. Daarnaast kost het veel tij dom te gaan schoolzwemmen. Ik neem dit punt wel mee in overleg, maar geef meteen aan dat dit plan waarschijnlijk weinig kans van slagen heeft.  

 

Hierna bedank ik iedereen en sluiten we de vergadering. 

De volgende bijeenkomst is op maandag 28 januari van 11.00-11.45 uur.  

Notulen 17 september 2018

Locatie: personeelskamer 

Tijd:11.15-11.45 uur 

Aanwezig: Siem – Finn – Feron – YazminSienna – Arda – Jasmijn- Bram – juf Carla  

 

Vandaag in de eerste bijeenkomst van dit jaar van de leerlingenraad geweest.  

We hebben eerst even gekeken wie er namens welke groepen in de leerlingenraad zitten en hoe de selectieprocedure in de klas is geweest. De volgende kinderen nemen dit jaar zitting in de leerlingenraad: 

Groep 4/ Siem en Finn 

Groep 5/6 Feron en Yazmin 

Groep 6/7 Sienna en Arda 

Groep 8 Bram en Jasmijn 

 

Met elkaar hebben we besproken wat we dit jaar allemaal gaan doen in de leerlingenraad, wat er van de kinderen verwacht wordt, dat ze de klas en school vertegenwoordigen en hoe vaak en wanneer we bij elkaar komen. We bespreken wat wel in een leerlingenraad aan bod kan komen en wat minder geschikt is. Daarna komen we op de het gebruik van de brievenbussen uit.  

Dat werkt op de volgende manier; In elke klas komt een brievenbus te staan. Hier stoppen kinderen briefjes in voor de kinderen die in de leerlingenraad zitten. Die bekijken dit wekelijks en koppelen dat terug naar de klas. In de klas geeft de leerkracht, voornamelijk op verzoek van de kinderen die in de leerlingenraad zitten, tijd om de inhoud van de brievenbus te bespreken en te selecteren wat mee genomen wordt naar de vergadering.  

 

Daarvoor hebben de kinderen 3 opdrachten mee gekregen voor in de klas; 

 1. Maak samen een brievenbus, op welke manier dan ook, waar kinderen hun ideeën/plannen/frustraties in kunnen doen.  

 1. Bespreek in jullie klas hoe de brievenbus werkt. 

 1. Bespreek met jullie juf/meester wanneer het een goed moment is, liefst wekelijks om er een regelmatig terugkomend iets van te maken, om tijd te besteden aan deze brievenbus en om medeleerlingen te inspireren om mee te denken voor de leerlingenraad. Op die manier proberen we de betrokkenheid te vergroten.  

Daarna hebben we een foto gemaakt van de leerlingenraad van dit jaar. De kinderen hebben allemaal een mapje gekregen die ze mee nemen naar de klas. Daar komen de notulen in. In de klas hangt de leerkracht ook een notulen op voor de rest van de groep.  

 

Volgende bijeenkomst; maandag 26 november 11.00-11.45 uur. 


Contact

Basisschool 'De Palster'
Tijdelijk adres:
Leeuweriksweg 9
5402 XA Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Foto

20190926_093641 20190926_093725
20190926_094451 20190926_093304
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links