Notulen 2 leerlingenraad 29-09-2021 

Aanwezig:  Liz, Kay, JoepIsabelle, Millie en Aimee juf Carla  

De bronafbeelding bekijkenZiek:  Samuel  

Locatie:  atelier Oranjetipje   

Tijd: 11.00-11.45 uur   

 1. Opening  

Vandaag is de tweede vergadering van de leerlingenraad. Samuel is helaas ziek en dus afwezig. We nemen wat lekkers te drinken en gaan naar atelierruimte Oranjetipje. Daar heet juf Carla iedereen welkom en ze vertelt wat we vandaag allemaal gaan doen. Het hoofdthema van vandaag is de start in het nieuwe gebouw; wat vinden we top en waar hebben we nog een tip?  

Ook kijken we even  naar de notulen van vorige keer, wat hebben we toen ook alweer gedaan? We praten Isabel en Joep bij, want die waren toen ziek.  

 

 1. Brievenbussen 

We nemen de briefjes uit de brievenbussen door en kinderen vertellen of het gelukt is een brievenbus te maken en hierover te vertellen in hun groep.   

In groep 7/8 is een brievenbus gemaakt, maar er zitten vandaag geen briefjes in. De kinderen van deze groep krijgen de tip om in de groep regelmatig te praten over de leerlingenraad en aan te moedigen om hun opmerkingen/vragen in de brievenbus te doen.  

In groep 6/7 is de brievenbus nog niet gemaakt. Ze pakken dat deze week op en zorgen dat het volgende week in orde is. Er zijn in deze groep dus ook geen briefjes.  

In groep 5 hebben ze een mooie brievenbus gemaakt. Hier zitten ook enkele briefjes in. We nemen ze door. 

 • Een glijbaan op het schoolplein. Dit zouden de kinderen van groep 5 fijn vinden. Er zijn er al 2 aanwezig geven de andere kinderen terug, maar die zijn niet zo hoog. De kinderen van groep 5/6/7 zouden het fijn vinden om een hogere glijbaan te kunnen gebruiken. Voor groep 8 is dit niet perse nodig.  

Juf Carla neemt dit mee in overleg met meneer Lambert.  

 • Op het tweede briefje staat dat de kinderen graag een afdak zouden hebben voor hun fietsen. Nu worden de zadels zo nat en dat vinden ze niet fijn. 

 Juf Carla neemt dit mee in overleg met meneer Lambert.  

 • Schommels op het plein. Dit vinden alle kinderen van de leerlingenraad een aanvulling voor de speelplaats en zouden ze leuk vinden.  

Juf Carla neemt dit mee in overleg met meneer Lambert.  

Toilet stinkt soms. Maar het is wel veel beter dan vorig jaar. Is er mogelijk dat er iets van verfrissing komt? Juf Carla neemt dit mee in overleg met meneer Lambert.  

 

 1. Top en tips na de eerste periode in Mellepark. 

We praten met elkaar over de start van Mellepark. Hoe is dit gegaan? Wat gaat al erg goed? Waar kunnen we nog dingen beter doen? Kinderen denken even voor zichzelf na en krijgen tijd om op te schrijven wat ze vinden. Na afloop bespreken we dit met elkaar. Er komen veel ideeën bij de kinderen op, erg leuk om te zien! Deze ideeën of opmerkingen staan hieronder en is hoe de kinderen dit momenteel beleven. Uiteraard kan het gevoel van de ene leerling anders zijn dan die van de andere leerling.   

Top van Mellepark 

 

Tips voor Mellepark 

 • We houden ons goed aan de afspraken om niet te eten en drinken bij een chromebook 

 • Er is voldoende hulp op het leerplein wanneer een kind een vraag heeft.  

 • Er is meer vrijheid om te kiezen waar je werkt, dat is fijn! 

 • Het leerplein is overzichtelijk en duidelijk.  

 • In de klas gaat het goed, het leren ook.  

 • De groepsruimte is fijn.  

 • Prettig dat iedereen een eigen Chromebook heeft  in de bovenbouw. 

 • Het is vaak rustig in de groepsruimte of op het leerplein. (dat is beter geworden t.o.v. de stat van het schooljaar)  

 • Het schoolplein is heel erg fijn en leuk ingericht! 

 • Er zijn leuke spullen buiten.  

 • De zandbak vinden de kinderen fijn en prettig, vooral ook voor  jongere groepen.  

 • De klimspullen buiten zijn top.  

 

 

 • Het leerplein is vaak vol. Kinderen kiezen dezelfde plekjes. Er mag wat meer afgewisseld worden.  

 • Het gebruik van de pinkstem wordt soms vergeten.  

 • Er zouden meer fijne, rustige  werkplekken mogen zijn. Daar hebben meer kinderen behoefte aan (de plekken in de stilteruimte alleen zijn dus niet genoeg) 

 • Buiten mogen er meer speeltoestellen zijn  

(zie ook punt 2 brievenbussen) 

 • Er zijn vaak veel leerlingen op dezelfde tij dop het leerplein. Dit zou meer verdeeld mogen worden.  

 • Buiten; stoeispelletjes die gespeeld worden, hinderen andere kinderen. Misschien is er een bepaalde, duidelijke plek aan te wijzen waar gestoeid mag worden.  

 • Bij het buiten spelen kan er beter op elkaar gelet worden om het zo voor iedereen fijn te maken.  

 • Het leerplein van de bovenbouw zou groter mogen zijn zodat iedereen een plek heeft op het leerplein.  

 • Gymles: dit mag langer, een uur per keer.  

 • De kinderen zouden af en toe graag gewoon willen spelen in de gymzaal.  

 • Toilet stinkt soms. Maar het is wel veel beter dan vorig jaar. Is er mogelijk dat er iets van verfrissing komt?  

(zie ook punt 2 brievenbussen) 

 • Groep 5 gaat momenteel niet mee naar de berg en het park met de groepen 6-7-8 (ze sluiten aan bij groep 4). Dit vinden ze jammer. 

 • Er mag soms meer respect voor elkaar zijn, liever naar elkaar reageren.  

 • Als iemand echt heel erg verdrietig is (bijvoorbeeld als iemand gestorven is waar je heel veel van houdt) zou je iets mee mogen nemen waar je blij van wordt.  

 • Het is soms lastig om jezelf te concentreren als anderen herrie maken op het leerplein.  

 • Bij het buiten spelen gebruiken sommige kinderen wel eens vervelende taal. (meteen ook besproken om dit bij de juf of meester neer te leggen die buiten loopt)  

 

 1. Afsluiting  

Na dit leuke, open gesprek over de tips en tops, sluiten we af met de rondvraag. Er zijn op dit moment geen vragen. Juf Carla bedankt iedereen voor de fijne vergadering en zijn/haar inzet.   

Iedereen neemt het eigen kopje mee naar de vaatwasser en gaat weer terug naar de eigen groep. 

 

Groetjes juf Carla 


Notulen 1: 
leerlingenraad 29-09-2021 

De bronafbeelding bekijkenAanwezig:  Liz, Samuel, Kay, Millie en Aimee juf Carla  

Ziek:  Joep en Isabelle 

Locatie:  atelier Oranjetipje   

Tijd: 11.00-11.45 uur  

 1. Opening  

Vandaag is de eerst vergadering van de nieuwe leerlingenraad. We heten Millie en Aimee (de nieuwe leerlingen van de leerlingenraad) welkom! Joep en Isabelle zijn helaas ziek, dus die zijn niet aanwezig. De volgende kinderen zitten dit jaar in de leerlingenraad:  

Groep 8 Samuel –  Liz (nog voor 1 jaar) 

Groep 7: Joep     (nog voor 1 jaar)  

Groep 6:  Kay   –  Isabelle (beiden nog voor 1 jaar) 

Groep 5: Millie  –  Aimee   (beiden gekozen voor 2 jaar)  

Fiene is naar een andere school gegaan en neemt dus niet meer deel aan de leerlingenraad van onze school. Ze wordt niet vervangen omdat er al 3 kinderen uit groep 7/8 in de leerlingenraad zitten.  

De kinderen die al wat langer in de leerlingenraad zitten, vertellen tegen de nieuwe leden wat er wordt besproken en gedaan in de leerlingenraad. Millie en Aimee zijn heel erg enthousiast over de deelname!  

 1. Brievenbus opdracht  

We hebben het over de brievenbussen in de klas. Welke afspraken horen hier bij?  

 • Alle kinderen van de leerlingenraad zorgen voor een brievenbus in de klas. Deze ziet er mooi en aantrekkelijk uit.  

 • De leerlingen van de leerlingenraad spreken met hun leerkracht af dat ze iets vertellen over deze brievenbus aan hun klasgenootjes en de brievenbus een plekje geven in de klas. 

 • Alle kinderen weten dan wat de bedoeling is van deze brievenbus, namelijk het inbrengen van ideeën die besproken worden in de leerlingenraad.  

 • Elke vergadering nemen de leerlingen van de leerlingenraad deze briefjes mee om te bespreken. Die neemt juf Carla mee in overleg, meestal met meneer Lambert. De vergadering daarna volgt een terugkoppeling over het besluit wat is genomen. 

 

 

 

 

 

 1. Woordweb maken  

Voor alle kinderen is er een placemat met daarop de vraag: 

Ik wil dit jaar in de leerlingenraad graag bezig zijn met:  

Deze placemat vullen de kinderen met hun ideeën. Ze mogen daarvoor ook in gesprek met elkaar. Gedurende dit jaar kunnen de kinderen dit nog aanvullen als ze willen.  

We gaan na het invullen even bekijken wat de kinderen voor ideeën hebben voor dit schooljaar. Daar zitten hele leuke onderwerpen bij zoals:  

 • 2 x per jaar een schoolreisje 

 • Meer klimtoestellen op het schoolplein  

 • Een voetbalveld op het schoolplein 

 • Meer met de Camelot spelen; bijvoorbeeld 1 pauze wel en 1 pauze niet.  

 • Schooltijden aanpassen; om 14.00 uur naar huis (juf Carla legt uit dat we elke week wel voldoende uren school naar school toe moeten) 

 • Naar een interessant museum toegaan of een leuke excursie organiseren. 

 • Speciale dag op school en daarna op school logeren.  

 • Een lange dag op woensdag, week gelijk verdelen.  

 • Glijbaan uit de school.  

 • Een chocolade fontein op het leerplein van de bovenbouw.  

 • Gratis wafels voor de kinderen op het leerplein.  

 • Knutselhoek op het plein van de bovenbouw.  

 • Meer buiten speel materiaal en een schommel buiten. 

 • Vaker koken in de week. 

 • Langer en vaker gymmen; 1 uur per keer, 2 of 3 keer per week.  

 • Vaker naar buiten; naar het park of een bos, meer de natuur in.  

 • Langer buiten spelen (juf Carla legt uit dat we wel genoeg uren les moeten krijgen per week, buiten spelen telt dan niet mee) 

 • Vaker creatieve opdrachten in de klas. 

 • Verkleedhoek op het leerplein van de onderbouw.  

 • Een verjaardagshoek maken  

 • Een hotel langs de school om te logeren.  

 • Grotere klaslokalen.  

 

 1. Foto maken 

We maken volgende week een foto van de nieuw leerlingenraad als iedereen aanwezig is. 

 1. Afsluiting  

We sluiten af met de rondvraag. Er zijn op dit moment geen vragen.  

 • Alle kinderen krijgen de opdracht mee om de brievenbus voor hun klas te maken. En te bespreken in de klas waar de brievenbus voor is. Ook is het goed om met de juf te bespreken dat het fijn is om wekelijks even wat tijd vrij te maken voor het bespreken van zaken die in de leerlingenraad terug kunnen komen.  

 

Groetjes juf Carla 

 

Vergaderingen 2021-2022 

 

Woensdag 29 september 2021 

 

11.00-11.45 uur 

Woensdag 17 november 2021 

 

11.00-11.45 uur 

Woensdag 19 januari 2022 

 

11.00-11.45 uur  

Woensdag 9 maart 2022 

 

11.00-11.45 uur  

Woensdag 11 mei 2022 

 

11.00-11.45 uur 

Woensdag 22 juni 2022 

 

11.00-11.45 uur  

 


Leerlingenraad van De Palster

Leerlingenraad 2020/2021