waar leren tot leven komt

Leerlingenraad van De Palster

 

Informatie over de leerlingenraad is hier te lezen.

 

Hieronder is te lezen wat er besproken is.  __________________________________________________________________________________________________________________

Notulen 17 september 2018

Locatie: personeelskamer 

Tijd:11.15-11.45 uur 

Aanwezig: Siem – Finn – Feron – YazminSienna – Arda – Jasmijn- Bram – juf Carla  

 

Vandaag in de eerste bijeenkomst van dit jaar van de leerlingenraad geweest.  

We hebben eerst even gekeken wie er namens welke groepen in de leerlingenraad zitten en hoe de selectieprocedure in de klas is geweest. De volgende kinderen nemen dit jaar zitting in de leerlingenraad: 

Groep 4/ Siem en Finn 

Groep 5/6 Feron en Yazmin 

Groep 6/7 Sienna en Arda 

Groep 8 Bram en Jasmijn 

 

Met elkaar hebben we besproken wat we dit jaar allemaal gaan doen in de leerlingenraad, wat er van de kinderen verwacht wordt, dat ze de klas en school vertegenwoordigen en hoe vaak en wanneer we bij elkaar komen. We bespreken wat wel in een leerlingenraad aan bod kan komen en wat minder geschikt is. Daarna komen we op de het gebruik van de brievenbussen uit.  

Dat werkt op de volgende manier; In elke klas komt een brievenbus te staan. Hier stoppen kinderen briefjes in voor de kinderen die in de leerlingenraad zitten. Die bekijken dit wekelijks en koppelen dat terug naar de klas. In de klas geeft de leerkracht, voornamelijk op verzoek van de kinderen die in de leerlingenraad zitten, tijd om de inhoud van de brievenbus te bespreken en te selecteren wat mee genomen wordt naar de vergadering.  

 

Daarvoor hebben de kinderen 3 opdrachten mee gekregen voor in de klas; 

  1. Maak samen een brievenbus, op welke manier dan ook, waar kinderen hun ideeën/plannen/frustraties in kunnen doen.  

  1. Bespreek in jullie klas hoe de brievenbus werkt. 

  1. Bespreek met jullie juf/meester wanneer het een goed moment is, liefst wekelijks om er een regelmatig terugkomend iets van te maken, om tijd te besteden aan deze brievenbus en om medeleerlingen te inspireren om mee te denken voor de leerlingenraad. Op die manier proberen we de betrokkenheid te vergroten.  

Daarna hebben we een foto gemaakt van de leerlingenraad van dit jaar. De kinderen hebben allemaal een mapje gekregen die ze mee nemen naar de klas. Daar komen de notulen in. In de klas hangt de leerkracht ook een notulen op voor de rest van de groep.  

 

Volgende bijeenkomst; maandag 26 november 11.00-11.45 uur. 


Notulen maandag 16 april 2018

Aanwezig: Sofie, Jesse,  Shanya, Gentian, Jelke, Tommy en juf Annelies
Afwezig: Patricia en Tijn

Besproken punten:
1.Oprichten van een schoolband. De leerlingen inventariseren in hun klaswie er een instrument bespeelt en in de schoolband wil spelen. Ze geven dit voor woensdag 18 april door aan juf Annelies. Op maandag 14 mei om 12.30 u  heeft juf Kim een gesprek met iemand van Kunst en Co.  Gentian en Shanya zijn ook bij dit gesprek aanwezig. De schoolband kan ingezet worden bij de viering en bij een afscheid.
2.Schoolreisje : De leerlingen hebben in hun groep een inventarisatie gemaakt voor de bestemming van het schoolreisje.
Groep 5-6   Groep 6-7   Groep 8 
 Toverland       Toverland  Toverland
 Walibi  Hemelrijk   Efteling
 Efteling  Walibi   Walibi
De leerlingenraad inventariseert nog in de andere groepen
3.Foto’s van activiteiten ophangen in de school: Patricia en Tommy zorgen met meneer Christ voor de aankoop van de lijsten, Gentian en Tijn gaan helpen met ophangen. Shanya, Jesse, Sofie en Jelke helpen met uitkiezen van de foto’s.Deze actie is nog niet uitgevoerd
4.Meneer Lambert zorgt dat bij het begin van de zomertijd er extra spullen voor het buitenspelen.
5.Wanneer leerlingen materialen missen, vragen zij dat aan hun eigen leerkracht.Er worden mogelijk nieuwe oortelefoontjes voor iedere leerling aangeschaft. Meneer Lambert is dit verder aan het onderzoeken.
6.Presentatie nieuwe boeken. De leerlingenraad heeft de navolgende ideeën:Een rek met nieuwe boeken, officiële opening,presentatie in de groepen van de nieuwe boeken. Bij het bespreken wordt duidelijk dat er verschillende regels zijn over het lezen van een strip.

Rondvraag:
Kan er een klok komen in het handenarbeid lokaal, zodat je weer op tijd terug kunt zijn in de klas?
Kan het bankje op de speelplaats gerepareerd worden?

De volgende vergadering van de leerlingenraad is:
maandag 25 juni 2018 om 10.45 uur
__________________________________________________________________________________________________________________

Notulen maandag 5 maart  2018

Aanwezig:Tijn, Sofie, Jesse,  Shanya, Gentian, Jelke, Patricia, Tommy en juf Annelies

Besproken punten:
1.Oprichten van een schoolband. Er is geen reactie gekomen op de herhaalde oproep in de Houvast. Juf Annelies bespreekt dit verder.
2.Schoolreisje : De leerlingenraad willen graag betrokken worden bij de bestemming van het schoolreisje. Tommy, Tijn en Patricia hebben een gesprek met juf Carla over de bestemmingen van het schoolreisje. De leerlingenraad inventariseert in hun eigen groep wat de voorkeursbestemming is van het schoolreisje. Volgende vergadering is er van iedere groep een top drie.
3.Foto’s van activiteiten ophangen in de school: Patricia en Tommy zorgen met meneer Christ voor de aankoop van de lijsten, Gentian en Tijn gaan helpen met ophangen. Shanya, Jesse, Sofie en Jelke helpen met uitkiezen van de foto’s.
4.Meneer Lambert zorgt dat bij het begin van de zomertijd er extra spullen voor het buitenspelen zijn aangeschaft. Kan er op het speelplein een aparte hoek worden ingericht om te tekenen met stoepkrijt?
5.Open dagen: Op 28 februari en 6 maart zijn er open dagen op de Palster.  Jelke, Gentian, Patricia en Tommy worden betrokken bij de rondleiding van de nieuwe ouders. 
6.De leerlingenraad vraagt of de navolgende materialen aangeschaft kunnen worden: stiften, alle kinderen een etui, spiegels bij het toilet, meer rekenmachientjes, wol, koptelefoons.
7.Kan er in het nieuwe gebouw bij de kapstok meer ruimte gemaakt worden voor de tassen.

De volgende vergadering van de leerlingenraad is: maandag 16 april 2018 om 10.45 uur

__________________________________________________________________________________________________________________

Notulen maandag 15 januari 2018

Aanwezig: Tijn, Sofie, Jesse, Shanya, Gentian, Patricia, Tommy en juf Annelies   Afwezig: Jelke ( ziek)   Besproken punten:  
1.      Oprichten van een schoolband. Er is geen reactie van een ouder gekomen na de oproep in de Houvast. Patricia en Tommy zorgen dat er nog een oproep in de Houvast wordt geplaatst.  
2.      De Palster got talent. Met carnaval wordt er een Palster got talent gehouden.  
3.      Schoolreisje : De leerlingenraad willen graag betrokken worden bij de bestemming van het schoolreisje. Tommy, Tijn en Patricia hebben een gesprek met juf Carla over de bestemmingen van het schoolreisje. Dit gesprek heeft nog niet plaats gevonden. Tommy, Patricia en Tijn nemen contact op met juf Carla  
4.      Foto’s van activiteiten ophangen in de school: Juf Annelies vraagt na bij de leerkrachten wie ervoor de foto’s gaat zorgen. Patricia en Tommy zorgen met meneer Christ voor de aankoop van de lijsten, Gentian en Tijn gaan help[en met ophangen. Shanya, Jesse, Sofie en Jelke helpen met uitkiezen van de foto’s.  
5.      Nieuwe boeken: Er zijn nog geen voorkeurslijsten ingeleverd. Voor woensdag worden deze lijst nu gemaakt en ingeleverd bij juf Annelies.  
6.      Sofie en Tijn vragen aan meneer Dennis of de gemaakte briefjes voor de leerlingenraad ook in de andere groepen gebruikt mogen worden.  
7.      Kunnen er wat meer spullen voor buiten aangeschaft worden: Meneer Lambert zorgt dat bij het begin van de zomertijd er extra spullen zijn aangeschaft.  
8.      Inspraak nieuwe gebouw: Zodra de architect bekend is wordt ook de leerlingenraad betrokken bij de bouw.  
9.      Kunnen de spellen die bij meneer Dennis staan ook centraal in de school staan. Het is fijn als iemand overzicht blijft houden of de spellen compleet zijn. De spellen blijven dus in de klas van meneer Dennis staan.  
10.   Open dagen: Op 28 februari en 6 maart zijn er open dagen op de Palster. Jelke, Gentian, Patricia en Tommy worden betrokken bij de rondleiding van de nieuwe ouders. Punten die belangrijk zijn om aan ouders te kunnen vertellen:
· Vieringen in het bijzijn van ouders
· Alles in een methode
· Ateliers
· Leerlingenraad  
11.   Buitenspelen: Wat kan helpen om het buitenspelen beter te laten verlopen? De leerlingenraad geeft aan dat:
 · Buitenspelen met kleinere groepen kan helpen. Combinatie van groepen die niet zo snel ruzie maken, bv groep 8 met groep 5.
 · Meer toezicht buiten.
 · Inzetten van leerlingen die problemen/conflicten oplossen. Leerlingen als Mediator inzetten.  · Buitenspeelkaarten gebruiken.    


De volgende vergadering van de leerlingenraad is : maandag 5 maart om 11.00 uur

__________________________________________________________________________________________________________________

Notulen maandag 13 november 2017

Aanwezig: Tijn, Sofie, Jesse, Shanya, Jelke, Patricia, Tommy en juf Annelies
Afwezig: Gentian ( ziek)

Besproken punten:
1. Oprichten van een schoolband. De leerlingenraad bespreekt in de klas wie er deel wil nemen aan een schoolband. Patrica en Tommy schrijven een stukje voor de Houvast en leveren dat voor 16 november in bij de directeur. In het stukje wordt gevraagd of er ouders zijn die mee willen helpen bij het oprichten van een schoolband.
2. De Palster got talent. Kan dit optreden gehouden worden met Carnaval? Jelke, Jesse en Shanya hebben een gesprekje met juf Renee of juf Marjon over het houden van een Palster got talent met carnaval
3. Schoolreisje : De leerlingenraad willen graag betrokken worden bij de bestemming van het schoolreisje. Tommy, Tijn en Patricia hebben een gesprek met juf Carla over de bestemmingen van het schoolreisje
4. Foto’s van activiteiten ophangen in de school, zodat nieuwe ouders zien welke activiteiten er gedaan worden. Het is leuk als er foto’s gemaakt worden van bijzondere gebeurtenissen van de Palster: vieringen, ateliers, gym, werken met alles in een.
5. Er mogen nieuwe boeken aangeschaft worden. De leerlingenraad vraagt in de klas wat voor boeken dat kunnen zijn.
6. Sofie en Tijn vragen aan meneer Dennis of de gemaakte briefjes voor de leerlingenraad ook in de andere groepen gebruikt mogen worden.
7. Kunnen er wat meer spullen voor buiten aangeschaft worden? Springtouw en stoepkrijt.
8. Is er ook inspraak van de leerlingenraad bij de nieuwbouw?
9. Kunnen de spellen die bij meneer Dennis staan ook centraal in de school staan?

De volgende vergadering van de leerlingenraad is : maandag 15 januari om 11.00 uur


__________________________________________________________________________________________________________________

Notulen maandag 25 september 2017 

In de leerlingenraad voor het schooljaar 2017-2018 nemen de volgende leerlingen zitting:
Sofie van Mieghem en Tijn Engelen uit groep 4-5, Jesse van der Velden en Shanya de Groot uit groep 5-6, Jelke Meulenmeesters en Gentian Begaj uit groep 6-7 en Patricia Mehraban en Tommy van Gaal uit groep 8. Juf Annelies begeleidt dit jaar de leerlingenraad.

De vergaderingen van de leerlingenraad zijn gepland op de navolgende data:

Maandag 13 november, maandag 15 januari, maandag 5 maart, maandag 16 april, maandag 4 juni en 25 juni ( afsluiting en evaluatie).

De vergaderingen zijn in de teamkamer en beginnen om 11.00 uur

De leerlingenraad zorgt dat er in de groep een ideeënbus komt. In deze bus kunnen leerlingen van de groep ideeën inbrengen die besproken kunnen worden in de leerlingenraad. In de klassenvergadering wordt besproken welke ideeën er mee genomen worden naar de vergadering van de leerlingenraad.
Besproken punten:
1. Oprichten van een schoolband. De leerlingenraad bespreekt in de klas wie er deel wil nemen aan een schoolband.
2. De Palster got talent. Kan dit optreden gehouden worden met Carnaval?
3. Schoolreisje : De leerlingenraad willen graag betrokken worden bij de bestemming van het schoolreisje.
4. Foto’s van activiteiten ophangen in de school, zodat nieuwe ouders zien welke activiteiten er gedaan worden.
5. Rode steen bij het spinnenweb moet vervangen worden

De volgende vergadering van de leerlingenraad is : maandag 13 november om 11.00 uur

__________________________________________________________________________________________________________________

Notulen vergadering maandag 3 juli 2017

We bespreken de navolgende punten:

Sportdag:
De leerlingenraad wil graag dat er volgend schooljaar weer een sportdag wordt georganiseerd.

Schoolband:
Kan er een schoolband opgericht worden? De nieuwe leerlingenraad gaat hier volgend jaar mee aan de slag.

De Palster got talent:
Het is een leuk idee dat leerlingen tijdens een gezamenlijke viering een optreden kunnen verzorgen.

Jumbo spaaractie:
De leerlingenraad deelt het materiaal van de Jumbo Spaaractie uit aan de klassen. Alleen de grote basketballen zijn nog niet binnengekomen.

Evaluatie leerlingenraad:
* De leerlingenraad evalueert het afgelopen schooljaar. In tweetallen benoemen de leerlingen een aantal tops en tips.
* In de bovenbouw heeft iedere groep een mascotte.
* Het mee beslissen welk materiaal van de Jumbospaaractie besteld kon worden.
* De leerlingen vinden het een fijne groep om samen te werken en ze vinden dat hun stem gehoord werd in de schoolorganisatie. Op een aantal besproken punten moet nog een vervolgactie komen.
* De leerlingenraad ziet veel belang in het frequent houden van een klassen vergadering zodat aan de vergadering van de leerlingenraad nog meer inhoud gegeven kan worden.
__________________________________________________________________________________________________________________

Notulen vergadering maandag 12 juni 2017

We bespreken de navolgende punten:

Klassenvergadering:
Aandachtspunt blijft dat er in de groep genoeg tijd is om een klassenvergadering te houden.

Buitenspeelkaarten:
Er zijn buitenspeelkaarten aangeschaft. In iedere groep komt een set buitenspeelkaarten.

Werkplek:
De leerlingen willen graag meer stille werkplekken in de klas. Met eventueel het gebruik van een “kantoortje”.

Clinics:
Kunnen er ook clinics van voetbal gegeven worden?

Schrijven:
Het is verschillend waarmee er in groepen geschreven wordt. Wanneer mag je met een stabilopen schrijven? Kan de school zorgen voor stabilopennen?

Ruimte bij de kapstokken:
Bij groep 8 is het bij het naar buiten gaan altijd erg druk rondom de kapstokken. Dit kan voorkomen worden door een groep op een andere plek in de gang de jas op te laten hangen

De volgende vergadering van de leerlingenraad is : maandag 4 juli om 11.00 uur

__________________________________________________________________________________________________________________

Notulen dinsdag 18 april 2017

We bespreken de navolgende punten: 

Jumbo: 
Het bestelde speelgoed van de Jumbo actie wordt waarschijnlijk pas in juni geleverd. 

Klassenvergadering: 
Groep 5 heeft ieder week op donderdagmiddag een klassenvergadering. De andere leerlingen bespreken met hun leerkracht of het mogelijk is om op een vast moment de klassenvergadering te houden. 

Schoolbel: 
De leerlingen vinden het fijn als er een schoolbel gaat bij het begin en einde van de verschillende schoolmomenten. 

Boeken: 
De leerlingen vinden de leesboeken die op school aanwezig zijn saai. Ze zien graag dat de boekencollectie actueel gemaakt wordt. 

Schoolreisje: 
De leerlingen willen graag meedenken over de bestemming van het schoolreisje. 

Buitenspeelkaarten: 
Kunnen er kaarten aangeschaft worden waarop spelletjes voor het buitenspelen staan? 

Invaller: 
Bij het buitenspelen is een invaller niet op de hoogte van alle afspraken. Wat kan er gedaan worden zodat alles bij het buitenspelen toch soepel verloopt? 

Vlag:
In alle groepen zijn er ontwerpen voor een schoolvlag gemaakt. De leerlingenraad kiest uit een selectie vlaggen het mooiste ontwerp uit.

De volgende vergadering van de leerlingenraad is : maandag 12 juni om 11.00 uur

____________________________________________________________________________________________________

Notulen vergadering maandag 6 maart 2017

We bespreken de navolgende punten:

Schoolmascotte:

De leerlingen van de bovenbouw willen een schoolmascotte gaan inzetten bij toernooien. Iedere groep zorgt zelf dat er een mascotte komt. De leerlingen van de leerlingenraad regelen tijdens een klassenvergadering de keuze van de mascotte.

Clinics:

Vanuit de klassenvergadering komt de vraag of er clinics gegeven kunnen worden van:
Voetbal
Volleybal
handbal

Natuur:

Het onderwerp natuur in de klas is nog onvoldoende uitgewerkt. Jammer genoeg is er buiten geen ruimte om een schooltuin in te richten.

Klassenvergadering:

De leerlingenraad merkt dat er soms weinig tijd is om een klassenvergadering te organiseren. Het is ook de verantwoordelijkheid van de leerlingenraad om te zorgen dat er nieuwe agendapunten worden aangeleverd voor de vergadering Voorstel is om de klassenvergadering vaker te laten plaats vinden om op een vast moment in de week.

De volgende vergadering van de leerlingenraad is : dinsdag 18 april om 11.00 uur
__________________________________________________________________________________________________________________

Notulen maandag 23 januari 2017

De leerlingenraad heeft tijdens de audit, die op 17 januari plaats vond, een gesprek gehad met de commissie.

Deze commissie vond, dat de kinderen van onze leerlingenraad heel positief vertelden over hun school. Naast complimenten over hun leerkrachten wisten zij goed onder woorden te brengen waar hun eigen groep bijv. extra begeleiding in kreeg. Dus echte ambassadeurs van onze school. Complimenten voor deze raad!

Uit de klassenvergadering worden de navolgende punten ingebracht:
 Gebruik van ipads
 Schoolmascotte
 Handdoeken bij de wc
 Stoelen zorgen voor kapotte panty’s
 Clinics
 Natuur

De leerling vragen in de volgende klassenvergadering naar ideeën over de onderwerpen : Schoolmascotte: wie heeft er thuis een knuffel die gebruikt kan gaan worden als schoolmascotte.
Waar kan de schoolmascotte bij ingezet worden?
Clinics: Welke clinics zijn er mogelijk en wie gaat de clinics geven?
Natuur: Wat kunnen we in en om de school met natuur ?

 De volgende vergadering van de leerlingenraad is : 6 maart 2017 om 11.00 uur

__________________________________________________________________________________________________________________

Notulen woensdag 9 november 2016

In de leerlingenraad voor het schooljaar 2016-2017 nemen de volgende leerlingen zitting:
Caressa Burger en Sandhya Sahti uit groep 5,
Rosa Daverveld en Linn van Tol uit groep 6,
Femke Vertogen en Hinte Eijkman uit groep 7 en
Kiki Hol en Isaiah Roos uit groep 8.

Juf Annelies begeleidt dit jaar de leerlingenraad.

De leerlingenraad zorgt dat er in de groep een ideeënbus komt. In deze bus kunnen leerlingen van de groep ideeën inbrengen die besproken kunnen worden in de leerlingenraad. In de klassenvergadering wordt besproken welke ideeën er mee genomen worden naar de vergadering van de leerlingenraad.

Besproken punten:
1. Meer buitenspeelmateriaal zoals springtouwen, hoepels, ballen. Tiemen van groep 7 wil zijn basket ter beschikking stellen aan de school.
2. Meerdere koptelefoons ( voor betere concentratie) in de groepen
3. Andere koptelefoons voor bij de computer
4. Grotere goaltjes voor bij het voetbalveldje zodat de bal niet steeds in de bosjes gaat.
5. Rode steen bij het spinnenweb moet vervangen worden
6. Bij de meisjes wc is een lamp stuk.
7. In het zand ligt regelmatig poep van dieren. Hoe kan dit worden voorkomen?

De volgende vergadering van de leerlingenraad is : 23 januari 2017 om 11.00 uur

__________________________________________________________________________________________________________________

Bijeenkomst 23 maart 2016

In deze tweede bijeenkomst verwelkomden we eerst Rosa.
Daarna hebben we vooral de afspraken van de vorige keer doorgenomen.

Afspraken:

1. Mhr. Peter belt voor de derde keer de gemeente over vervanging deur in WC in sporthal.
2. De lijsten van populaire schrijvers van leesboeken én titels geeft iedere klas komende week door naar info@depalster.nl Graag de voorkeur van de boeken erbij zetten.
3. Plakstiften worden binnenkort aangevuld.
4. Stelten zijn door mhr Willem gemarkeerd. Echter de blauwe en blauw/witte tape lijken teveel op elkaar.
5. Springtouwen zijn erg in! Maar er is weinig ruimte. Evt. speelplaats Camelot of kleuterspeelplaats gebruiken. Mhr Peter zoekt dat uit.
6. De wens tot grotere goals of doelpalen in de grond is praktisch niet uit te voeren
7. Idee van klimparcours of schommels zijn wel leuk, maar duur en in gebruik nogal gevaarlijk.
8. Wens tot goede voetballen blijft.
9. Steunen bij klimwand zitten los. Mhr Willem zal dit controleren en –laten-herstellen. Als je merkt, dat iets gevaarlijks is, moet je direct mhr Peter of Willem waarschuwen.
10. De schooltijden zijn besproken. De raad heeft een duidelijke voorkeur voor continurooster.
11. Volgende bijeenkomst is over een maand.

__________________________________________________________________________________________________________________

Bijeenkomst 3 maart 2016

Fijn dat er een leerlingenraad is. Kinderen hebben in de klas al ideeën verzameld die kort worden besproken. In onze volgende bijeenkomst (over 2 weken) gaan we daar mee verder.

Afspraken:

1. Mhr. Peter belt gemeente over vervanging deur in WC in sporthal.
2. Iedereen vraagt in de klassen naar schrijvers van leesboeken én titels om onze bibliotheek te vernieuwen.
3. Plakstiften zijn vaak kapot of leeg. Mhr Peter wil die vervangen.
4. Stelten zijn niet even hoog. Mhr Willem zal de stelten markeren, zodat je snel ziet welke bij elkaar horen.

Andere voorstellen die nog een keer besproken mogen worden:

1. Tassen op de grond geeft een rommelige indruk. We hebben liever kluisjes.
2. Op laptops en tablets (met toetsenbord) nieuw spelletje Minecraft installeren.
3. Per klas 4 tablets aanschaffen of van thuis meenemen.
4. Op speelplaats grotere goals; of palen in de grond.
5. Net aan dakrand maken, zodat er geen ballen meer op het dak komen.
6. Betere kwaliteit voetballen. Kinderen hebben last van slappe ballen die snel lek raken door prikplanten én kinderen die ballen bewust kapot maken.
7. Betere koptelefoons bij computer kopen. Nieuw koptelefoons zijn niet zo stevig.
8. Echte basket maken (evt. emmer zonder bodem).
9. In de klas wordt iedere week een voorzitter benoemd –steeds iemand anders- om te zorgen dat er meer rust in de klas is als leerkracht even weg is.

Over schooltijden zijn meningen verdeeld.

1. Fijn dat de school bij continurooster ’s middags eerder uit is.
2. We horen van elkaar dat het thuis aanpassingen vraagt. Soms ben je alleen en dan ook nog langer alleen thuis. Is niet zo leuk.
3. Enkele kinderen vinden het fijn om tussen de middag wél naar huis te kunnen, maar ook fijn om ’s middags eerder uit te zijn. Maar dat kan weer niet allebei.
4. De leerlingenraad wil dat de vrijdag voor een vakantie iets bijzonders moet zijn; dus afwijkend van het gewone lestijdenrooster. Misschien dan toch om 12 uur uit??

Contact

Basisschool 'De Palster'
Tijdelijk adres:
Leeuweriksweg 9
5402 XA Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Foto

190823 Afscheid Palster (58) 190823 Afscheid Palster (55)
190823 Afscheid Palster (57) 190823 Afscheid Palster (53)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links