waar leren tot leven komt

Informatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Waar leren tot leven komt

Op school werken we vanaf groep 4 met de methode alles-in-1.
Deze methode voor de groepen 4 t/m 8 omvat alle vakgebieden, behalve rekenen en gym.  Alles-in-1 is dé methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. Zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur - en meer - komen in logische samenhang aan bod.
Van team, kinderen en ouders horen wij erg veel enthousiaste reacties. Dat bleek ook uit de enquêtes die we hebben gehouden. Kinderen zijn nieuwsgieriger en de leergierigheid van hen neemt toe en ook ouders raken meer betrokken. 
Op de site van alles-in-1 kunt u meer informatie vinden.  
 

Document pedagogisch klimaat

De sfeer op school is uitermate belangrijk voor het welbevinden van iedereen. Ouders uit oudervereniging en medezeggenschapsraad hebben samen met de directeur en een stagiaire pedagogiek een document over het pedagogisch klimaat samengesteld. Ook kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zijn hiervoor geïnterviewd. U kunt hierin lezen wat we (ouders, kinderen, leerkrachten en school als organisatie) van elkaar mogen verwachten. Klik hier om het document pedagogisch klimaat van onze school te downloaden.

Gebruik Schoolwapps

Onze school maakt voor haar communicatie met ouders gebruik van de app van Schoolwapps. Voor deze dienst moet u zich eenmalig aanmelden. Vanaf dat moment kunt u met uw gebruiksnaam en wachtwoord inloggen op de app van school en op de website, zodat u geen informatie van school hoeft te missen. 
Meer informatie treft u hier.
Een handleiding voor het aanmelden van uw kind voor deze dienst is hier beschikbaar

Afspraken over het maken van beeldopnamen

In schoolgids, Houvast en op facebook plaatsen leerkrachten steeds vaker foto's en films van kinderen die op school aan het werk zijn. Wij zien ook dat ouders vaak opnamen maken tijdens diverse vieringen. Over het maken van beeldopnamen hanteren wij op De Palster enkele afspraken.
Klik hier om deze afspraken te downloaden.

Gedragsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde gedragsprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het gedragsprotocol van onze school te downloaden.

Verkeersadvies

Vanaf 19 augustus 2019 gaan we tijdelijk met onze school in het gebouw van sbo de Tandem aan de zijde van de Leeuweriksweg. De verkeerskundige van de gemeente Uden heeft een advies opgesteld hoe je het veiligste met de fiets naar onze nieuwe school kunt fietsen. 
Ook is er een adviesroute voor de auto's aangegeven, zodat er zeker bij regenweer geen grote problemen ontstaan rondom de drie scholen. 
Dit advies vindt u hier. 
Voor de eerst vier weken heeft de gemeente een bus ingezet om iedereen aan de veranderingen te laten wennen. 

Overige protocollen

Op school hanteren we verschillende protocollen. Klik op het protocol naar keuze om het te downloaden.

- algemene afspraken
- afspraken computergebruik
- allergieën
- doorstroming
- dossiervorming (algemene verordening gegevensbescherming)
               - dossiervorming avg ouderbrief
- hoofdluisbestrijding
- lees- en dyslexieprotocol
- leerlingenraad
- overgang basis- naar voortgezetonderwijs
- pestprotocol (samenvatting)
- richtlijnen overgang
- schoolveiligheidsbeleid
- te laat komen
- vervangersprotocol Kiem
- vervoer van kinderen

Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs, muziekles, schoolreisjes of kunstzinnige vorming. Zelfs de kosten die school met zich meebrengt (bijvoorbeeld schoolkamp en excursies) zijn voor steeds meer ouders niet meer op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Hierdoor dreigen deze kinderen uitgesloten te worden van deelname. Ieder kind heeft recht op een totale, sociale maatschappelijke ontwikkeling. Eén ding is zeker: Nu meedoen is later meetellen! Deze gezinnen kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting Leergeld of Jeugdsportfonds.

 
Klik hier voor meer informatie
over stichting Leergeld.

 
Wilt u meer informatie over
stichting Jeugdsportfonds,
klik dan
 hier.


Centrum voor jeugd en gezin

Opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen te hebben over je kind, je vader of moeder, of over jezelf. Iedereen twijfelt wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is. Praktische tips, informatie en advies zijn dan welkom.
Onderstaande informatie komt van dit centrum.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met al hun opgroei- en opvoedvragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht. Daar werken onder de noemer "CJGgeeftantwoord" deskundige medewerkers die met je meedenken. Je kunt deze medewerkers ook tegenkomen op de basisschool van je kind. De schoolmaatschappelijk werker en de sociaal verpleegkundige zijn onze medewerkers op locatie. Wij vinden geen enkele vraag raar. Je gaat altijd naar buiten met een antwoord. Samen zoeken we naar oplossingen waarmee jij weer verder kunt. Onze hulp is gratis.

Centrum voor jeugd en gezin is op de volgende manieren bereikbaar:
www.cjggeeftantwoord.nl
info@cjggeeftantwoord.nl
Tel:0800-254 00 00
Daarnaast kun je
op maandag van 19.00-21.00 uur,
op dinsdag- donderdag en vrijdag van 09.00-11.30 uur en
op woensdag van 13.30-16.00 uur terecht in het inlooppunt in Uden, Aldetiendstraat 23.

Met vriendelijke groet,
Nettie Nabuurs en Esther Flos, medewerkers inlooppunt CJGgeeftantwoord
Schoolmaatschappelijk werker (Aanzet)
Maggy van Dooren, sociaal verpleegkundige (GGD) 

Contact

Basisschool 'De Palster'
Tijdelijk adres:
Leeuweriksweg 9
5402 XA Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Foto

20190926_093641 20190926_093725
20190926_094451 20190926_093304
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links