Informatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Waar leren tot leven komt

Op school werken we vanaf groep 4 met de methode Alles-in-1.
Deze methode voor de groepen 4 t/m 8 omvat alle vakgebieden, behalve rekenen en gym.  Alles-in-1 is dé methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. Zaakvakken, expressie, taal, techniek, cultuur - en meer - komen in logische samenhang aan bod.
Van team, kinderen en ouders horen wij erg veel enthousiaste reacties. Dat bleek ook uit de enquêtes die we hebben gehouden. Kinderen zijn nieuwsgieriger en de leergierigheid van hen neemt toe en ook ouders raken meer betrokken. 
Op de site van alles-in-1 kunt u meer informatie vinden.  
 

Document pedagogisch klimaat

De sfeer op school is uitermate belangrijk voor het welbevinden van iedereen. Ouders uit oudervereniging en medezeggenschapsraad hebben samen met de directeur en een stagiaire pedagogiek een document over het pedagogisch klimaat samengesteld. Ook kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zijn hiervoor geïnterviewd. U kunt hierin lezen wat we (ouders, kinderen, leerkrachten en school als organisatie) van elkaar mogen verwachten. Klik hier om het document pedagogisch klimaat van onze school te downloaden.

Gebruik Schoolwapps

Onze school maakt voor haar communicatie met ouders gebruik van de app van Schoolwapps. Voor deze dienst moet u zich eenmalig aanmelden. Vanaf dat moment kunt u met uw gebruiksnaam en wachtwoord inloggen op de app van school en op de website, zodat u geen informatie van school hoeft te missen. 
Meer informatie treft u hier.
Een handleiding voor het aanmelden van uw kind voor deze dienst is hier beschikbaar
Mocht u problemen ervaren met Schoolwapps dan treft u hier een brief met informatie om het op te lossen. 

Afspraken over het maken van beeldopnamen

In schoolgids, Houvast en op facebook plaatsen leerkrachten steeds vaker foto's en films van kinderen die op school aan het werk zijn. Wij zien ook dat ouders vaak opnamen maken tijdens diverse vieringen. Over het maken van beeldopnamen hanteren wij op De Palster enkele afspraken.
Klik hier om deze afspraken te downloaden.

Gedragsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde gedragsprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het gedragsprotocol van onze school te downloaden.

Wat als een computer door een leerling stuk gaat

Het kan voorkomen dat een leerling per ongeluk of expres een computer, laptop, chromebook of digitaal schoolbord kapot maakt. De school is hiervoor niet verzekerd en kosten voor de reparatie of vervanging zullen dan ook worden verhaald op de verzekering van de ouders van de leerling. Wanneer uw kind betrokken is bij het defect maken van de computer, neemt de directie contact met u op om te vertellen wat er is gebeurd. Als ouder neemt u zelf contact op met uw verzekeringsmaatschappij, omdat zij de schade voor het defecte apparaat voor hun rekening moeten nemen. De school zorgt voor de nodige informatie voor de verzekering, zoals bijvoorbeeld een kostenplaatje voor de reparatie. De verzekering keert het bedrag rechtstreeks uit op de rekening van ons bestuur, stichting Kiem.

Overige protocollen

Op school hanteren we verschillende protocollen. Klik op het protocol naar keuze om het te downloaden.

- algemene afspraken
- afspraken computergebruik
- allergieën
- doorstroming
- dossiervorming (algemene verordening gegevensbescherming)
               - dossiervorming avg ouderbrief
- hoofdluisbestrijding
- lees- en dyslexieprotocol
- leerlingenraad
- ondersteuningsplan
- overgang basis- naar voortgezetonderwijs
- pestprotocol (samenvatting)
- richtlijnen overgang
- schoolveiligheidsbeleid
- te laat komen
- ventilatieprotocol
- vervangersprotocol Kiem
- vervangersprotocol tijdelijk ivm coronavirus
- vervoer van kinderen

Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs, muziekles, schoolreisjes of kunstzinnige vorming. Zelfs de kosten die school met zich meebrengt (bijvoorbeeld schoolkamp en excursies) zijn voor steeds meer ouders niet meer op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Hierdoor dreigen deze kinderen uitgesloten te worden van deelname. Ieder kind heeft recht op een totale, sociale maatschappelijke ontwikkeling. Eén ding is zeker: Nu meedoen is later meetellen! Deze gezinnen kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting Leergeld of Jeugdsportfonds.

 
Klik hier voor meer informatie
over stichting Leergeld.

 
Wilt u meer informatie over
stichting Jeugdsportfonds,
klik dan
 hier.

Het Kindpakket

Wellicht moet u rondkomen van een uitkering of een laag salaris. Of bent u verstrikt geraakt in uw uitgaven en inkomsten. U moet vaak ‘nee’ zeggen als uw kinderen willen meedoen aan activiteiten. Gemeente Uden ondersteunt u graag. Met regelingen voor volwassenen én voor kinderen.

 

Voor kinderen is er het zogenaamde ‘kindpakket’, waarmee een tegemoetkoming wordt gegeven in het sportabonnement of de sportspullen (kleding, schoenen, materiaal), maar ook leermiddelen als een laptop of materiaal om een kinderfeestje te vieren.

Volwassenen kunnen zich beroepen op het activiteitenfonds, dat een vergoeding geeft voor sociale-, culturele- en sportieve activiteiten.

 

De snelste manier om te kijken welke regelingen er in uw situatie zijn is via de website www.berekenuwrecht.nl.

U vult uw gegevens in en krijgt direct een overzicht van de regelingen die voor u gelden. Ook ziet u daar hoe u de regelingen kunt aanvragen. Vindt u het invullen lastig?

Een medewerker van de gemeente helpt u graag bij het invullen. Bel naar telefoonnummer 0413-281911 of vraag het bij de receptie van het gemeentehuis.

Tevens kunt u meer informatie over de diverse mogelijkheden vinden op de site van de gemeente: www.uden.nl, vul dan in ‘kindpakket’ of ‘activiteitenfonds’.

De folder over het Kindpakket vindt u hier.

Basisteam voor Jeugd en Gezin

Heb je een vraag over opvoeden en opgroeien of een probleem dat je niet alleen kunt oplossen? Het Basisteam Jeugd en Gezin biedt advies en hulp aan kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders.Hoe werkt een Basisteam Jeugd en Gezin?
Een medewerker uit het team helpt bijvoorbeeld door informatie te verstrekken of ondersteuning te geven bij het verstrekken van jullie eigen mogelijkheden. we helpen je om zelf een oplossing te vinden.Bijvoorbeeld door mensen uit je eigen omgeving in te schakelen. Lukt dat niet, dan zorgen we voor professionele ondersteuning die goed bij je past.

Medewerkers uit het Basisteam Jeugd en Gezin begeleiden bijvoorbeeld bij dragen rondom scheiding, ontwikkeling van het kind, hooggevoeligheid, bij de opvoeding en zo nodig op andere domeinen. We sluiten op de vragen die leven in het gezin en werken op maat, passend in de omgeving. We stellen één plan op voor jullie als gezin. Is het zo dat een andere organisatie beter kan helpen? Dan verwijzen wij je door.

In de Basisteams Jeugd en Gezin werken medewerkers met diverse professionele achtergronden, zoals jeugdgezondheidszorg, jeugd- en schoolmaatschappelijk werk, jeugdpsychologie, jeugd met een beperking, bijzondere opvoed- en opgroeiondersteuning en veiligheid. Er is steeds één vast contactpersoon uit het team voor jou en je gezin. De Basisteams Jeugd en Gezin werken samen met onder andere Sociaal Teams, scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, woningbouwstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, vrijwilligersorganisatie, politie en gemeente. 

 

Contact

Basisschool 'De Palster'
Germenzeel 500
5403 XC Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Kalender

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

883757ab-b3f5-b103-0e1a-39f97aa7c561 d7f7e2df-a9ad-8e2c-5728-39f97aa7fa5f
9f12c28d-2c60-f6a8-e982-39f97aa51e4a 82a00677-be92-8cb3-97a6-39f97aa6e298
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links | Privacy statement | Reglement cameratoezicht