Een doorgaande lijn. 

In de wet staat wat kinderen moeten leren. Deze leerdoelen krijgen alle kinderen in een doorgaande lijn van groep 3 tot en met groep 8. We stemmen dit steeds af met onze professionals en alle groepen.  Ook werken we intensief samen met de opvang, zo is er een natuurlijke overgang van opvang naar onderwijs en van leerjaar naar leerjaar.

Op verschillende manieren leren

Kinderen leren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door te lezen, te luisteren en door te doen. Wij kijken wat het beste werkt bij elk kind. We geven instructie aan de hele groep waar het kan en aan kleine groepjes en individuele kinderen waar het moet. Ook werken en leren de kinderen samen, in tweetallen of in kleine groepen. 
De kinderen leren zelfstandig werken, omgaan met uitgestelde aandacht, samenwerken (coöperatief leren), zelfstandig taken plannen en werken aan dag- en weektaken.

Alles-in-1

We werken vanaf groep 4 met de methode Alles- in-1: Kinderen werken steeds een periode aan één thema voor alle vakken, behalve bij rekenen en gym. Zo kunnen kinderen in eigen tempo en op eigen niveau (samen)werken en zijn er veel verschillende activiteiten, waardoor ze met hoofd, hart en handen leren.

We gaan uit van de interesse van kinderen

Door de vakken binnen één thema te houden, prikkelen we de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind. We gaan uit van de interesses van kinderen en vergroten daarmee hun leergierigheid, betrokkenheid en hun gevoel van welbevinden.

Groepen

Alle kinderen starten de dag in hun eigen stamgroep. Instructies volgen de kinderen per leerjaar. Zo zijn de kinderen van groep 6 bijvoorbeeld verdeeld over twee stamgroepen. Alle kinderen van groep 6 volgen na de start samen de instructies. Ook werken ze samen en komen ze elkaar steeds tegen bij de activiteiten.
 

Kunst en Cultuur

De Palster is een cultuurloper-school: We hebben extra aandacht voor kunst en cultuur. In twee prachtige ateliers kunnen de kinderen met kunst en expressie aan de slag. Met Kunst & Co gaan ze naar verschillende voorstellingen en maken ze ook zelf werkstukken. De kinderen komen in contact met muziek, drama, dans, beeldende vorming, kunst, literatuur en nog veel meer.  

Natuur en milieu

Wij doen mee met diverse activiteiten van Natuurcentrum De Maashorst. We gaan op onderzoek met excursies en wandelingen in de natuur. En we hebben veldwerk in het Mellepark, bij ons kindcentrum.
 

Spelen en bewegen 

Binnen en buiten spelen en bewegen de kinderen volop. Op het speelplein, in de gymzaal en op de 'berg' in het park. De kinderen krijgen twee keer in de week gymles. Ook kunnen ze  meedoen met sportactiviteiten in de wijk en met (school)sporttoernooien. 

Samenwerking onderwijs en opvang

In Kindcentrum Mellepark werkt De Palster samen met Kanteel kinderopvang zodat kinderen van 0-13 jaar op een fijne en vertrouwde manier kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Onze professionals werken intensief samen en er is een vloeiende overgang van opvang naar onderwijs.Op De Palster is iedereen welkom. We hebben een kindvriendelijk, veilig klimaat zodat de kinderen zich gelukkig voelen en met plezier bij ons komen.  

Sociaal emotionele ontwikkeling

Goed onderwijs begint met een veilige en prettige leeromgeving. De sfeer in de groep moet goed zijn, dat gaat niet vanzelf. In onze school is plezier een kernwaarde, want kinderen die zich goed voelen, ontwikkelen zich beter.

Wij vinden we het belangrijk dat kinderen leren samen te leven, samen te spelen en samen te leren. Wij coachen en begeleiden kinderen op een positieve wijze, door vorm te geven aan concrete gedragsverwachtingen. We werken onder andere met KiVa.

 
KiVa: Samen maken we er een fijne school van! 

KiVa is een preventief schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Er zijn lessen voor elke leeftijd. Het motto is dan ook: 'Samen maken we er een fijne school van!' 
Lees meer over KiVa.