waar leren tot leven komt

Medezeggenschapsraad 19 september a.s.

                                                                                                                   

 

 Uitnodiging en agenda MR vergadering van woensdag 19-09-2018

Plaats:             Basisschool De Palster

Tijd:                 20.00 uur

 

A G E N D A                                                                                      

 

 

Inloop met koffie/thee

 

 

19.45u

1.

Opening en vaststellen agenda

 

 

20:00u

2.

Welkom Renee

Cursus nieuwe MR leden 25-10 valt samen met MR vergadering. Kunnen wij schuiven in die week?

Afwezigheid Anette

 

 

 

2.

Vaststellen notulen 02-07-2017

 

instemming

20.10

3.

Jaarverslag 2017-2018

bijlage 1

instemming

20.15

3.

Ingekomen post

-        InfoMR tijdschrift voor medezeggeschapsraden

 

 

20.20

6.

Reglement MR

bijlage 2

instemming

20.25

5.

Jaarplan en taakverdeling MR

bijlage 3

instemming

20.35

4.

Mededelingen

- Incident groep 1-2 vorig schooljaar

-

-

 

informatief

20.45

7.

Stand van zaken ontwikkeling Kindcentrum en nieuwbouw

 

 

20.50

8

Protocol “Aanmelden nieuwe leerlingen”

bijlage volgt

instemming

21.05

9

Protocol “Overgang basisonderwijs naar - voortgezet onderwijs”

 

bijlage volgt

Instemming

21.15

10

Gebruik schoolwapps

Lambert vertelt over de mogelijkheden. Advies gevraagd in voor- en nadelen, gebruiksgemak, bereik doelgroep en meer.

 

Advisering

20.25

11

Schoolgids

Deze is al in rondgestuurd aan ouders. Zijn er reacties op gekomen?

 

Instemming

21.35

12

Jaarplan school

Zie notulen van 2 juli. Nu omgezet in doelen. Graag kritisch doorlezen.

bijlage volgt

Instemming

21.40

13

Communicatie richting ouders

 

 

21.45

14.

Rondvraag: met ja of nee te beantwoorden

 

 

21.50

15.

Houvast

 

 

21.55

16.

Afsluiting

 

 

22.00

 

Contact

Basisschool 'De Palster'
Tijdelijk adres:
Leeuweriksweg 9
5402 XA Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Kalender

13 juli -  Zomervakantie
Jaaragenda >

Foto

200708 Musical groep 8 (3) 200708 Musical groep 8 (1)
200708 Musical groep 8 (2) 200708 Afscheidsmusical groep 8 (30)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links