waar leren tot leven komt

Inspecteur van Baarschot bezoekt basisschool de Palster

Op vrijdag 9 maart jl. bezocht onderwijsinspecteur Eric van Baarschot onze school in het kader van een themaonderzoek, waarin met name de advisering naar het Voortgezet Onderwijs onder de loep werd genomen. Het bezoek vond plaats in het kader van een landelijk onderzoek in 500 scholen, waarin de onderwijsinspectie informatie wilde inwinnen over hoe de adviezen tot stand komen, hoe scholen hun adviesdossiers opbouwen en er worden gesprekken gevoerd met medewerkers en kinderen van groep 8. Dit leidt tot een rapportage in het jaarverslag van de onderwijsinspectie. De school krijgt geen rapport, maar heeft wel feedback gekregen op hoe zij de advisering aanpakt. Deze feedback wordt teruggekoppeld aan de bestuurder van Kiem, het team en de Medezeggenschapsraad.De aanpak van de Onderwijsinspectie is de afgelopen jaren veranderd. Het toezicht op de kwaliteit van scholen gebeurt meer op bestuursniveau, die zijn beeld over de kwaliteit van haar scholen met de inspectie deelt. Ons bestuur Kiem wordt door de inspectie beoordeeld als een bestuur wat dat intern toezicht door het bestuur zelf goed op orde heeft. Vandaar dat de onderwijsinspectie alleen een uitgebreid onderzoek op scholen doet, wanneer daar aanleiding toe is. 

Voor de Palster geldt al jaren dat de scholen voldoende tot goede resultaten haalt en is dus een uitgebreid onderzoek niet noodzakelijk. Vandaar dat onze school was geselecteerd voor dit thema-onderzoek, zodat er toch een keer contact tussen de school en de inspectie is. Voordat het eigenlijke themaonderzoek begon had de inspecteur een gesprek over de ambities van de Palster in het nieuwe KindCentrum Germenzeel met onze nieuwe directeur Lambert van der Ven. 

In het verloop van het bezoek werd er gesproken met de leerkracht van groep 8 en de directie en werd er een gesprek gehouden met zes kinderen uit de huidige groep 8.  Media
  • 20180309_134028.jpg
  • 20180309_151213.jpg

Contact

Basisschool 'De Palster'
Tijdelijk adres:
Leeuweriksweg 9
5402 XA Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Kalender

13 juli -  Zomervakantie
Jaaragenda >

Foto

200708 Musical groep 8 (3) 200708 Musical groep 8 (1)
200708 Musical groep 8 (2) 200708 Afscheidsmusical groep 8 (30)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links