waar leren tot leven komt

Bestuurders ondertekenen kader Kindcentrum Germenzeel

De bestuurders van KIEM, OOG en KANTEEL stimuleren de ontwikkeling van een kindcentrum bestaande uit basisschool Camelot (OOG), De Palster (Kiem) en kinderopvang Boemerang (Kanteel). Hiervoor hebben zij gezamenlijk een bestuurlijk kader opgesteld en ondertekend, waarin de intenties zijn opgenomen voor de ontwikkeling van een Kindcentrum op Germenzeel. De gemeente Uden heeft in samenspraak met de onderwijs- en kinderopvangpartners de ‘Integraal Kindcentrum visie 2017’ opgesteld. Op 15 december 2016 is het visiestuk door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast wordt in samenspraak met de gemeente het ‘Integraal Huisvestingsplan Uden’ opgesteld. Deze moet nog in het College van B&W en de gemeenteraad worden vastgesteld.v.l.n.r. Bart Schoemaker (Kiem), Sandra Beuving (OOG) en Jan Willem Bedeaux (Kanteel)

Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij de dag doorbrengen om te leren, spelen, sporten, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. Een kindcentrum biedt een gevarieerd totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. In sommige situaties zijn niet alleen kindgerelateerde zorg- en welzijnsvoorzieningen aanwezig in een gebouw, maar ook wijk gebonden of maatschappelijk gerelateerde, sport-, zorg- en welzijnsvoorzieningen. In dat geval is er niet meer sprake van een IKC, maar van een Multifunctionele accomodatie. In het Integraal Huisvestingsplan is de intentie opgenomen om in de wijk Germenzeel een multifunctionele accommodatie te bouwen. Vanuit de omgevingsvisie voor Uden Oost, welke in het voorjaar van 2017 is opgesteld in samenspraak met wijkbewoners, komen er mogelijk meerdere partijen in het gebouw.   

Onze doelen met het Kindcentrum Germenzeel zijn:

  • Het organiseren van goed onderwijs en goede opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar;
  • De manier waarop we met elkaar omgaan is helder voor iedereen; De partners delen één gezamenlijke pedagogische visie;
  • Er is een passend aanbod voor de kinderen, waarbij ouders iets te kiezen hebben; Er zijn twee scholen in één gebouw met onderscheidende didactische concepten;
  • Middelen gaan zoveel mogelijk naar onderwijs en opvang, dat betekent dat er een efficiënte bedrijfsvoering is; Vanuit de bedrijfsvoering worden zaken gezamenlijk georganiseerd;
  • Het Kindcentrum is een ontmoetingsplek in de wijk waar kinderen en volwassenen elkaar overdag en ‘s avonds tegenkomen.

De teams van Boemerang, Palster en Camelot trekken samen op in dit proces. Op 6 december hebben ze een gezamenlijke studiedag.  

Contact

Basisschool 'De Palster'
Tijdelijk adres:
Leeuweriksweg 9
5402 XA Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Kalender

13 juli -  Zomervakantie
Jaaragenda >

Foto

200708 Musical groep 8 (3) 200708 Musical groep 8 (1)
200708 Musical groep 8 (2) 200708 Afscheidsmusical groep 8 (30)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links